Actieplan kwaliteitsvol wonen

Gepubliceerd op woensdag 22 december 2021 13.37 u.
Persbericht van 22 december 2021

De dienst IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ schat in dat 15 tot 20% van de woningen op de private huurmarkt niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. In de toekomst zullen verhuurders moeten kunnen bewijzen dat hun woning wél voldoet, en dit door middel van een verplicht conformiteitsattest. Dit attest is onderdeel van een gezamenlijk plan van Genk, As en Oudsbergen om de private huurmarkt kwalitatief te versterken, goede verhuurders te belonen en wanpraktijken aan te pakken, waardoor meteen ook de woonkwaliteit voor een hele buurt verhoogt. Zo zullen de opcentiemen voor huisjesmelkers worden verhoogd, en voeren de drie gemeenten ook een verwaarlozingsreglement in.

Kwaliteitsvol wonen voor iedereen

Schepen Alessandro Cucchiara, bevoegd voor Wonen: “Iedereen verdient een warme woning, een echte thuis, een woning die voldoet aan minimale kwaliteitsnormen. Helaas zien we te vaak dat bijvoorbeeld huisjesmelkers profiteren van de zwakkeren in onze samenleving. Of dat mensen met een beperkt budget automatisch terechtkomen in minderwaardige woningen. Dit werd ook pijnlijk duidelijk in de Pano-reportage van begin dit jaar (‘Te Huur/Te Duur’ op 17 februari, red.). Wij zijn niet blind voor zulke reportages; in de mate van het mogelijke pikken we maatschappelijke thema’s zoals deze snel op.”

Zwakke positie

“Momenteel is er geen verplichting voor de eigenaar om bij de start van een verhuring te bewijzen dat de woning voldoet aan minimale kwaliteitsnormen. Huurders moeten bovendien vaak kiezen tussen woonkwaliteit of woonzekerheid. Voor mensen met een beperkt budget geeft dat laatste vaak de doorslag. De gemiddelde prijs op de private markt is namelijk een pak hoger dan op de sociale huurmarkt. 5% van de Genkse private huurders heeft mogelijk recht op een huurpremie, terwijl meer dan 38% van de sociale en private huurders meer dan 30% van hun inkomen besteedt aan huur”, zegt schepen Cucchiara.

Alle privaatwoningen in kaart

Cucchiara: “Daarom slaan Genk, As en Oudsbergen de handen in elkaar. We zetten in op verschillende pijlers. Eerst en vooral dus met de invoering van het conformiteitsattest. We streven ernaar om oude private huurwoningen op ons grondgebied in kaart te brengen en ook effectief te controleren. Na deze controle ontvangt de verhuurder, indien er niet teveel gebreken zijn, een attest waarmee hij kan bewijzen dat de woning voldoet aan de door ons opgestelde kwaliteitsnormen.”

Conformiteitsattest

Vanaf 2023 worden verhuurders van woningen gebouwd voor 1981 stelselmatig verplicht zo’n conformiteitsattest aan te vragen. Die controle kost de verhuurder 90 euro. Elke huurder weet zo op voorhand of een woning al dan niet voldoet. Zijn er nadien toch klachten of problemen, dan is er een objectief attest dat ook de verhuurder kan inroepen bij discussies. Zo’n attest is trouwens 10 jaar geldig.

Stapsgewijze aanpak vanaf 2022

Alessandro Cucchiara: “Om verhuurders voldoende tijd te geven, past Genk een stapsgewijze aanpak toe. In 2022 wordt er breed gecommuniceerd naar onder andere verhuurders en immokantoren. Bovendien kunnen eigenaars al stappen ondernemen om gebreken weg te werken. Vanaf 2023 start de opvolging van de verhuurders. Er zijn naar schatting 7000 huurwoningen (zowel sociaal als privaat). We voorzien daarom een periode van ruim tien jaar om alle woningen te controleren. We starten met de oudste woningen. Na tien jaar willen we alle beoogde huurwoningen gecontroleerd hebben. Genk werkt hiervoor samen met As en Oudsbergen, zo bundelen we de krachten.”

Verhoging opcentiemen en nieuw verwaarlozingsreglement

“De invoering van dit attest is ook goed nieuws voor het overgrote deel van de verhuurders, degenen die wél bekommerd zijn om hun huurder. Zij bewijzen met minimale inspanningen dat hun woning voldoet. De gemeenten investeren in eigen woningcontroleurs, waardoor de kostprijs voor verhuurders een stuk lager ligt dan bij keuringsbedrijven. Eigenaars die echter herhaaldelijk weigeren een conformiteitsattest aan te vragen, verhuurders die moedwillig woningen van slechte kwaliteit verhuren,… zij zullen vanaf 2023 in hun portefeuille voelen dat de sancties verstrengd worden. Zo zal de heffing op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen met een kwart verhoogd worden. En met de invoering van een nieuw verwaarlozingsreglement tenslotte beschermen we ook buurten en wijken tegen eigenaars die hun verantwoordelijkheid niet opnemen”, aldus nog Cucchiara.

Renovatiebegeleiding

De gefaseerde aanpak maakt dat de huurmarkt zich kan voorbereiden. Daarnaast biedt stad Genk ook een gratis aanbod aan renovatiebegeleiding aan voor verhuurders die hun woning duurzaam willen renoveren. Tot slot onderzoekt stad Genk hoe ze het aanbod betaalbare huurwoningen in private woonprojecten kan versterken. Hiervoor is een subsidiedossier ingediend bij de provincie Limburg door de PXL.

De Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Lokaal Woonbeleid GAOZ zal als dienst instaan voor de uitvoering van dit plan, dat gisteren gestemd werd op de gemeenteraad. De verdere implementatie/uitrol kan gebeuren na goedkeuring door minister van Wonen Mathias Diependaele.

MEER INFO
Een Q & A over het conformiteitsattest vind je hier:
www.woneningaoz.be/conformiteitsattest