Heft in eigen hand. Initiatieven van kunstenaars en burgers.

FLACC en DNO organiseren een inspiratiedag op donderdag 21 november van 10u30 tot 16u30 in FLACC Genk.

“Participatie van burgers” staat hoog op het politieke agenda. Lokale besturen zoeken een breed draagvlak voor hun projecten en ideeën. De burger heeft op zijn beurt vragen en voorstellen waarmee hij (politieke) beslissingen wil beïnvloeden. Kunst biedt mogelijkheden om deze wederzijdse betrokkenheid vorm te geven.

Samen met FLACC, een werkplaats voor jonge kunstenaars, organiseert De Nieuwe Opdrachtgevers een inspiratiedag rond kunstopdrachten. We bekijken verschillende perspectieven.

Volgende vragen komen o.m. aan bod:
- Willen burgers kunst?
- Hoe kunnen we hun vragen herkennen?
- Wat is het belang van een goede opdrachtformulering?
- Welke participatievormen kunnen we onderscheiden?
- Waarom is het belangrijk een kunstenbeleid te onderscheiden van een kunstenaarsbeleid?
- Hoe kan de kwaliteit van een kunstwerk bij een opdracht gegarandeerd worden?
- Hoe moeten we initiatieven van kunstenaars in deze context zien?
- Hoe interessant zijn Open Calls om kunstopdrachten toe te wijzen?

Via (inter)nationale realisaties van kunstopdrachten en getuigenissen van opdrachtgevers en bestuurders geven we inzicht in de processen. Bovenal willen we het samen met u hebben over de mogelijkheden van kunstopdrachten voor burgers, kunstenaars en bestuurders. Thérèse Legierse, directeur van De Nieuwe Opdrachtgevers, modereert de dag.

Voor:
Burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Toerisme, Ruimtelijke Ordening of Burgerparticipatie, kunstenaars, cultuurbeleidscoördinatoren, architecten, stedenbouwkundigen, en andere geïnteresseerden.

Praktisch
- Wanneer: donderdag 21 november van 10u30 – 16u30
- Waar: FLACC, André Dumontlaan 2, 3600 Genk. ?Er is parkeergelegenheid.? Met openbaar vervoer: vanaf Station Genk, (perron 1): bus G1 richting Waterschei, halte Kring
- Inschrijven is gratis. Graag uw komst melden via mail kunstinopdracht[at]flacc.info

FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijk en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren waarbij de ontwikkeling van de kunstenaar centraal staat. Aan de hand van een (re)thinking while doing- vorm stimuleren we (zelf)reflectie, inzicht in werkmethodieken en vernetwerking.

De Nieuwe Opdrachtgevers is bemiddelaar tussen kunstenaar en burgers/opdrachtgevers en begeleidt het proces van opdracht naar realisatie van een kunstwerk. De kunstenaar vertaalt de wensen en dromen van de opdrachtgevers naar een sterk kunstwerk. Lokale besturen spelen hun eigen, belangrijke rol.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Organisatie

FLACC - Werkplaats voor beeldende kunstenaars

Filter op categorie