Adviesraad Kinderopvang

De Genkse stedelijke adviesraad kinderopvang wordt nauw betrokken bij het kinderopvangbeleid in Genk. De gebruikers, de opvanginitiatieven, de toeleiders en andere betrokken organisaties of instanties worden vertegenwoordigd in deze adviesraad. De voorzitter is de heer Denis Vonckers. Via een open dialoog werken stad en stedelijke adviesraad aan een kinderopvangaanbod en -beleid op maat van de Genkenaren en geeft hierover advies aan het lokaal bestuur.