Adviesraad Kinderopvang

De Genkse stedelijke adviesraad kinderopvang wordt nauw betrokken bij het kinderopvangbeleid in Genk. We zien de gebruikers, de opvanginitiatieven, de toeleiders en andere betrokken organisaties of instanties vertegenwoordigd in deze adviesraad als een vloot van autonome schepen, heterogeen samengesteld met elke een deskundige, autonome besturing, maar met dezelfde bestemming, een goede onderlinge afstemming en een solidaire houding ten opzichte van elkaar. De voorzitter is De heer Denis Vonckers.

De stedelijke adviesraad Kinderopvang geeft advies aan het lokaal bestuur over beleidskeuzes in de kinderopvang, over uitbreidingen in de Genkse kinderopvang. Ze informeert over de vraag en het aanbod naar kinderopvang in Genk. Ze werkt aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang in Genk. Via een open dialoog werken stad en stedelijke adviesraad aan een kinderopvangaanbod en -beleid op maat van de Genkenaren.

Verslag AV SAR 17.01.2019

Verslag AV SAR 04.04.2019

Verslag AV SAR 17.06.2019 

Verslag AV SAR 24.09.2019

Verslag AV SAR 20.01.2020

Verslag AV SAR 06.10.2020

Verslag AV SAR 26.04.2021

Verslag AV SAR 13.12.2021

Verslag AV SAR 28.03.2022

Verslag AV SAR 30.05.2022

AV SAR 07.05.20: geannuleerd wegens COVID-19