Afvalfactuur

Elk Genks gezin ontvangt jaarlijks een afvalrekening. Je betaalt 76,35 euro (of 56,35 euro na sociale correctie) en een verplicht aantal huisvuilzakken, afhankelijk van je gezinssituatie.

In ruil voor de afvalrekening krijg je heel wat diensten:

 • ophaling van huisvuil, pmd, papier en karton
 • uitbating van de container- en recyclageparken
 • tegoed aan huisvuilzakken, afhankelijk van je gezinssituatie

Het tegoed aan huisvuilzakken is als volgt:

 • 1 persoon: 2 rollen kleine zakken
 • gezin van 2 personen: 1 rol grote zakken + 2 rollen kleine zakken
 • gezin van 3 personen: 2 rollen grote zakken + 1 rol kleine zakken
 • gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote zakken

Kleine zakken hebben een inhoud van 22 liter, grote zakken van 44 liter. Het is mogelijk om 2 rollen kleine zakken te kiezen i.p.v. 1 rol grote zakken, en omgekeerd.

Bedrag

 • 1 persoon: € 76,35 + € 12,50 = € 88,85
 • gezin van 2 personen: € 76.35 euro + € 25 = € 101,35
 • gezin van 3 personen: € 76,35 + € 31,25 = € 107,60
 • gezin van 4 personen en meer: € 76,35 + € 37,50 = € 113,85