Allereerste VDAB Beleefbeurs Zorg en Welzijn op campus Portavida

Gepubliceerd op vrijdag 21 oktober 2022 16.17 u.
Persbericht van 21 oktober 2022

De zorgsector kan heel wat nieuwe werkkrachten gebruiken. Om welke jobs het gaat, verneem je op de allereerste Beleefbeurs Zorg en Welzijn van VDAB Limburg en campus Portavida. Zorgambassadeurs uit verschillende sectoren vertellen er meer over hun beroep en je kan kennismaken met het opleidingsaanbod.

Verpleegkundigen, zorgkundigen, opvoeders, kinderbegeleiders, … Het zijn allemaal profielen die erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Wat hun job zo boeiend uitdagend maakt, komen verschillende zorgprofessionals op 25 oktober zelf toelichten tijdens de infobeurs op Portavida, de welzijnscampus van Genk.

Acht organisaties – waaronder het Ziekenhuis Oost-Limburg, het Wit-Gele Kruis, Covida en Zorggroep Ouderzorg Genk - komen vertellen over de jobinhoud. Ook voor wie een zorgopleiding wilt volgen, is de Beleefbeurs een aanrader. VDAB-medewerkers geven meer uitleg over welke stappen je moet zetten en op welke hulp je een beroep kan doen. Ook de Genkse jobcoaches staan je te woord. Wie meer info wilt over inleefmomenten en stagemogelijkheden komt ook aan zijn trekken. Steek je graag zelf meteen de handen uit de mouwen? Dan kan je een workshop handhygiëne of reanimatietechnieken volgen.

Zorgberoepen in de kijker

Limburg kampt met een tekort aan helden in de zorg. Joris Philips, directeur VDAB Limburg: “Alleen al in Genk staan er 61 vacatures open, voor onze provincie gaat dit zelfs over 683 jobs. Met deze beleefbeurs - waar je o.a kan ervaren wat dementie is – willen we werkzoekenden laten proeven wat werken in een ziekenhuis of kinderopvang inhoudt.” Naast aandacht op sociale media en in het stadsmagazine 3600 deelden de partners van VDAB Limburg in de regio aan huis folders uit om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. “Als VDAB zijn we overtuigd dat ook voor zij die vandaag nog inactief zijn, er kansen liggen op de arbeidsmarkt én specifiek in de zorg”, aldus Joris Philips.

Logische keuze

Onder de standhouders vinden we enkele organisaties die een vestiging hebben op de beurslocatie zelf: campus Portavida. “Onze welzijnscampus is natuurlijk een ‘perfect match’ met deze beurs”, vertelt Sara Roncada, schepen van Sociaal Welzijn. “Vandaag zijn hier 25 zorg- en welzijnsorganisaties gevestigd en werken er meer dan 1200 mensen. Sociaal Huis Portavida – het voormalige OCMW Genk - en VDAB schenken extra aandacht aan wie de kracht of de skills mist om een job te vinden. We werken hard aan een optimale begeleiding van leefloongerechtigden en focussen op Genkenaren die begeleiding krijgen van maatschappelijk assistenten."

Aan de slag

Stad Genk, OCMW Genk en VDAB Limburg werken al verschillende jaren samen om zoveel mogelijk Genkenaren aan het werk te krijgen. Thema’s als jeugdwerkloosheid, activering van niet-beroepsactieven, duurzame tewerkstelling en levenslang leren zijn daarin belangrijk. “Via partnerschappen als deze kunnen we inspelen op de lokale noden", aldus Yilmaz Kurtal, schepen van Tewerkstelling. “Met onder andere inspanningen voor ongediplomeerde schoolverlaters, jongeren die langdurig werkzoekend zijn en anders-actieven die onze hulp meer dan nodig hebben om aan werk te geraken.”

“Ook willen we zoveel mogelijk opleiding stimuleren, alsook het verwerven van de nodige competenties”, vult Anniek Nagels, schepen van Talentontwikkeling aan. “Genk zet o.a. via de Leerwinkel volop in op talent en op levenslang leren; niet alleen bij kinderen en jongeren, maar ook bij volwassenen. Via een nieuw initiatief zoals de Beleefbeurs op Portavida hopen we nog meer Genkenaren te bereiken.”

PRAKTISCH

Wat?
Beleefbeurs Zorg en Welzijn
Wanneer?
Dinsdag 25/10 van 9.30 tot 14 uur
Waar?
Sociaal Huis Portavida, Welzijnscampus 11
Prijs?
Gratis

De ondergrondse parking P1 is gratis voor beursbezoekers.
Bussen G1, G4, G7, G8 en G11 stoppen aan de campus.