Ambulante handel

Als je ambulante handelsactiviteiten wil uitoefenen in Genk, moet je daarvoor vooraf een vergunning krijgen.

Het stedelijk reglement op ambulante activiteiten maakt een onderverdeling in 4 groepen:

 • op openbaar domein (in bijlage vind je vooraf bepaalde locaties);
 • op privaat domein;
 • tijdens evenementen, manifestaties, wijkfeesten, …;
 • op rondtrekkende wijze.

Het reglement op ambulante activiteiten kan je hieronder downloaden.

Procedure

Een aanvraag doe je per aangetekend schrijven, gericht aan de Afdeling Economie.

Bedrag

Volgende tarieven worden gehanteerd:

 • 5,50 EUR /dag (openbaar domein);
 • 1.375,00 EUR / 6 maanden (privaat domein).

Het retributiereglement kan je hieronder terugvinden.

Bij evenementen, manifestaties, … worden prijsafspraken gemaakt tussen de organisator en de ambulante handelaar.

Wat meebrengen

Bij een aanvraag moet je volgende documenten voegen:

 • een kopie van een machtiging als werkgever;
 • een kopie van de machtiging als aangestelde (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid;
 • een kopie van de toelating van het FAVV (bij voeding);
 • ingeval van privaat domein: het schriftelijk akkoord van eigenaar(s), uitbater(s), huurder(s) van de private eigendommen.