Ambulante handel

Als je als ondernemer ambulante activiteiten wil uitoefenen op openbaar domein, privaat domein, op rondtrekkende wijze of tijdens een evenement, ben je verplicht in het bezit te zijn van een vergunning

Procedure 

In het stedelijk reglement op ambulante handel, worden er 4 groepen besproken: 

 • op openbaar domein (in bijlage vind je vooraf bepaalde locaties) 
 • op privaat domein 
 • tijdens evenementen, manifestaties, wijkfeesten 
 • op rondtrekkende wijze 

Afhankelijk van onder welke groep de activiteiten vallen, worden bepaalde tarieven gehanteerd: 

 • openbaar domein: 5,50 EUR / dag 
 • privaat domein: 1.375 EUR / 6 maanden 
 • Bij evenementen, manifestaties en dergelijke worden er prijsafspraken gemaakt tussen de organisator en de ambulante handelaar. 

Het volledige reglement rond ambulante handel en het retributiereglement kan je onderaan deze webpagina downloaden. 

De vergunning kan schriftelijk aangevraagd worden per brief gericht aan de afdeling Economie (adres: Stadsplein 1, 3600 Genk), per mail naar economie@genk.be of na afspraak met de afdeling Economie. 

Wat meebrengen 

Om de vergunning aan te vragen, heb je volgende documenten nodig: 

 • een kopie van een machtiging als werkgever 
 • een kopie van de machtiging als aangestelde (indien van toepassing) 
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing) 
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid 
 • een kopie van de toelating van het FAVV (bij voeding) 
 • In geval van privaat domein: het schriftelijk akkoord van eigenaar(s), uitbater(s), huurder(s) van de private eigendommen 

Wil je meer weten over de vergunningsaanvraag voor ambulante handel? Maak dan een afspraak met de afdeling Economie?