Aquafin optimaliseert de overstorten op de Stiemer

Gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2023 16.39 u.
Langs de Stiemerbeek liggen grote collectoren (verzamelriool) die bij een teveel aan water overlopen in de Stiemerbeek langs verschillende overstorten.

Zo goed als al het afvalwater van Oost- en West-Genk wordt vandaag verzameld in een collector van Aquafin. Deze loopt dwars door de stad langs weerszijden van de Stiemer en gaat helemaal door tot aan de waterzuiveringsinstallatie in Oud-Termien. De riolering en de beek kennen vandaag een sterke wisselwerking bij regenweer. Bij hevige regen belandt er regelmatig afvalwater in de Stiemerbeek. Tijdens de piek van zo’n bui is het debiet in de collector erg groot waardoor sommige deksels omhoog komen en het vuile water richting de beek stroomt. Na de bui is het meestal het water uit de Stiemerbeek dat overstroomt in de riolering. Daar vermengt het zich met het afvalwater waardoor dit sterk verdund toekomt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en zo het zuiveringsproces bemoeilijkt.

Informatie over de werken

Aquafin voert nu op 25 locaties werken uitvoeren aan de verschillende overstorten waardoor de waterkwaliteit van de Stiemer al voor een deel zal verbeteren. Deze werken hebben als voornaamste doelstellingen

  1. Het restaureren van het verouderd rioleringssysteem.
  2. De overstorten op de Stiemerbeek beperken. Vooral bij kleine buien zouden ze niet meer in werking moeten treden.
  3. Voorkomen dat het water van de Stiemerbeek in de collectoren loopt.

Meer informatie

Veelgestelde vragen 

Zal het rioolwater nu nooit meer in de Stiemerbeek geloosd worden?

Toch wel. Deze werken zijn slechts een eerste stap. Het verouderde systeem werd weer op punt gesteld. De kleine regenbuien zullen tegengehouden worden. Dit is belangrijk, want zij zorgen er vaak voor dat het opgehoopte vuil in de beek terecht komt. Bij grote regenbuien zullen de overstorten echter nog steeds in werking treden.

Hoe gaan we die vervuiling dan ooit weg krijgen uit de Stiemerbeek?

Zoals gezegd is dit een eerste stap. De volgende stap is het regenwater zoveel mogelijk uit het systeem halen en ter plaatse houden. Dit betekent dat elke Genkenaar en ook stad Genk regenwater zoveel mogelijk plaatselijk moet laten infiltreren door het regenwater af te koppelen van de riolering en te ontharden.

Was er geen andere oplossing mogelijk om de overstorten volledig weg te halen uit de Stiemer?

Toch wel. Ze hadden ook de collectoren op een andere plek kunnen leggen. Maar dat had heel veel geld en openbare werken en dat vaak in straten die al volledig heraangelegd waren. Een tweede optie zou zijn om grotere collectoren langs de Stiemer te leggen. Maar hierdoor is de impact op de natuur veel groter en wordt het hermeanderen van de Stiemerbeek in de toekomst volledig onmogelijk.

Dus de optie om de overstorten te optimaliseren en daarna in te zetten op afkoppelen en ontharden was de meest geschikte oplossing.

Is het niet mogelijk om wachtbekkens te maken voor het afvalwater in plaats van een overstort?

Dat is helemaal niet wenselijk. Omwille van het vuile water zouden dit betonnen constructies moeten zijn. Dit zou heel duur zijn, heel veel plaats innemen en helemaal niet aangenaam. Dit is ook geen toekomstgerichte optie aangezien we toch overal inzetten op het ter plaatse houden van regenwater. Dus op een bepaald moment zouden die bekkens overbodig worden en dus terug verwijderd moeten worden.

Waarom staan er op heel wat overstorten ineens kleppen?

Het is de bedoeling dat er overal kleppen geïnstalleerd worden. Dit voorkomt dat er beekwater in de riolering stroomt. Dit verdunt immers het water in de riolering en dat bemoeilijkt het zuiveren ervan in de waterzuiveringsinstallatie.

Is er dan voldoende capaciteit in de Stiemerbeek om al het beekwater te bergen nu er geen water meer in de riolering zal lopen? Maw, kunnen we overstromingen verwachten?

Er is voldoende capaciteit in de beek zelf. De grootste toevloed van regenwater komt immers vanuit de overstorten. De geplaatste kleppen die voorkomen dat het Stiemerwater in de riolering lopen, zullen geen overstromingen veroorzaken.

Hoe komt het dat sommige kleppen al open staan?

De kleppen staan in een schuine hoek zodat ze door hun eigen gewicht dichtvallen. Als ze open staan, is dit wellicht omdat er vuil tussen zit. Aquafin komt regelmatig controleren.

Waarom zijn die overstorten eigenlijk nodig?

Een riolering heeft een overstort nodig om bij te grote druk te kunnen overlopen. Als we alle overstorten zouden wegnemen, zou het rioolwater bij hoge druk bij de mensen thuis binnen of op straat naar boven komen.

Stel dat ik thuis alle regenwater afkoppel, heb ik dan genoeg vuil water om de leidingen proper te spoelen?

Jazeker, we hebben voldoende water van de douche, lavabo, keuken… om het eventuele vuil in de riolering mee te nemen.

Wat zijn die zwarte buizen die in eens zo ver in de Stiemer uitsteken?

Dit zijn noodoverlaten. Die zouden eigenlijk bijna nooit moeten werken. Enkel bij uitzonderlijke buien, de zogenaamde 50-jarige buien. Zij treden pas in werking als een overstortbak helemaal vol is.

Als we ooit met z’n allen alle regenwater uit het systeem kunnen houden, dan zouden die noodoverlaten eigenlijk weg kunnen.

Waarom steken die noodoverlaten zo ver uit? En waarom zo’n buizen?

Er is gekozen voor de meest elegante oplossing voor deze noodoverlaten. Op langere termijn zal begroeiing er ook voor zorgen dat ze iets minder zichtbaar zijn. Een alternatief was een grote betonnen constructie die nog meer visuele impact heeft en soms ook onveilig net onder het fietspad.

De buizen steken zover uit omdat ze er aan gewerkt moet kunnen worden. Dus is een bepaalde afstand nodig vanaf het laagste punt van de oever. Er wordt gestreefd om ze zo kort mogelijk te houden.

Nog een paar weetjes

  • De rioolputjes op straat staan in rechtstreekse verbinding met rivieren en zeeën. Veel mensen kappen daar heel vervuild water in (verf, olie ….). Niet doen!
  • Aquafin plant een regelmatige controle en onderhoud in. Dit is aangepast aan de mate van vervuiling. Opmerkelijke vervuiling of schade mag je altijd melden aan Aquafin.

Vragen?

Aquafin is de uitvoerder van de werken. Dit betekent dat buurtbewoners met vragen zich tot Aquafin mogen richten. Vermeld in je communicatie altijd het projectnummer ‘22334’.

Bel 03 450 45 45 (op werkdagen van 8 tot 17 uur)

E-mail contact@aquafin.be