Verdiepingsteam adviseert bestuur over armoedebeleid

Na een diepe duik in de concrete strijd tegen de armoede in Genk en verschillende discussierondes met ervaringsdeskundigen lanceert het verdiepingsteam van de Genkse adviesraad 55+ een plan met tien acties om de armoede bij medioren en senioren terug te dringen.

Naast een stijgend bezoek van 60-plussers aan Vincentius, een vrijwilligerscollectief dat de handschoen opneemt tegen het veelzijdige gezicht van armoede, zit ook de werkloosheidsgraad bij Genkse 55-plussers met 20,5% in de lift. Ondertussen kamperen de cijfers van 65-plussers met het statuut van verhoogde tegemoetkoming op historische hoogten.

Groeiend inzicht

Daarom schaarden de geëngageerde leden van het verdiepingsteam onder het co-voorzitterschap van Ferdi Vanhengel en Guido Vandebrouck zich rond de tafel voor een diepgaand toekomstgesprek over een gecoördineerde aanpak van de armoede bij 55-plussers in Genk. ‘Voor we goed van start konden, brachten we onder meer een bezoek aan Vincentius en namen deel aan een infosessie over de aanstaande lancering van buurtgerichte zorg en buurtzorgteams’, duidden Guido en Ferdi. ‘Gewapend met die kennis en de ervaring in onze stad waren we met de werkgroep in staat snel de discussie scherp te stellen en een pakket van krachtige maatregelen af te kloppen.’

Tien acties voor meer impact

Die maatregelen werden afgegeven aan het Genkse college van burgemeester en schepenen, dat blij is met de blijvende bekommernis van de adviesraad 55+ om van armoede een kwaal van het verleden te maken. Zo vraagt de werkgroep voortgezette aandacht voor betaalbare zorg, de laagdrempelige toegang tot informatie over sociale tarieven, premies en voordelen en een communicatie die de strijd tegen armoede bij de doelgroep helpt optimaliseren. ‘Daarnaast blijven we graag flankerend betrokken bij de doelgerichte uitwerking van onze voorstellen’, vervolgen beide voorzitters van het verdiepingsteam. ‘Als leden van de doelgroep kunnen we een toets in het beleid suggereren die de kloof tussen burger en lokale overheid verder verkleint.’

 

 

Lees het integrale verslag: