Bedelers Horizon ondertekenen afsprakennota

Op 16 april sloot de Dienst Sociaal Welzijn een afsprakennota af met meer dan 60 vrijwilligers die het magazine Horizon bedelen. Dankzij de afsprakennota weten de vrijwilligers beter hoe ze verzekerd zijn en welke rechten en plichten ze hebben.
 
In het totaal verdelen deze vrijwilligers elk jaar maar liefst vijf edities die gedrukt worden op 13.000 exemplaren - goed voor 65.000 exemplaren per jaar dus. Aansluitend werden ze dan ook getrakteerd op koffie en taart als blijk van waardering voor hun inzet.