Stad beëdigt geneesheren Olaerts en de Marneffe

Gepubliceerd op donderdag 17 september 2020 16.04 u.
Drs. Olaerts en de Marneffe legden op 11 september 2020 in handen van Schepen Parthoens de eed af als beëdigd geneesheer voor onze stad.

Beide dokters nemen deze taak al lange tijd ter harte voor onze stad maar een hernieuwing van hun opdracht drong zich op. Net voor de zomervakantie werd de overheidsprocedure voor beëdigd geneesheer uitgeschreven aan alle Genkse huisartsen.

Een tussenkomst van een beëdigd geneesheer is nodig wanneer voor een overledene een aanvraag voor crematie wordt ingediend. Er wordt dan een onderzoek gedaan op het lichaam om te controleren of de persoon een natuurlijke dood is gestorven. Alleen dan mag de ambtenaar van de burgerlijke stand toestemming geven om het lichaam vrij te geven voor crematie. In geval van twijfel of duidelijke tekenen van een gewelddadige dood, wordt de procureur des Konings ingelicht.

Het stadsbestuur staat in voor de aanstelling van een beëdigd geneesheer en zorgt ook voor betaling van zijn/haar ereloon. Gaat het om een Genkenaar, dan neemt de stad deze kosten ten laste. Gaat het om iemand van buiten onze stad, dan zullen deze kosten teruggevorderd worden van de gemeente waar de overledene is ingeschreven.

In 2019 kwamen de beëdigd geneesheren 479 keer tussen in het kader van het verkrijgen van een toelating tot crematie. De opdracht loopt voor 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd en dit voor een maximale periode van 5 jaar. Over 5 jaar – of indien eerder noodzakelijk is – zal het stadsbestuur de procedure opnieuw opstarten.