Begin 2020 start ontruiming perk B2 op begraafplaats Waterschei

Gepubliceerd op maandag 30 september 2019 12.09 u.
Begin 2020 start stad Genk met de effectieve ontruiming van perk B2 op de begraafplaats in Waterschei.

Een jaar geleden, in oktober 2018 werd deze ontruiming aangekondigd. Dat gaf de nabestaanden de mogelijkheid om maatregelen te treffen, mochten het graf op een andere manier willen behouden. Nabestaanden hebben nog tot 31 oktober de tijd om actie te ondernemen.

 

Algemeen

 

Perk B2 op de begraafplaats van Waterschei is een perk waar in de volksmond ‘gratis’ of ‘in de rij’ begraven wordt. Wettelijk gezien bestaat er een zogenaamde ‘grafrust’ van 10 jaar. Maar dat is relatief kort. Daarom heeft de Genkse gemeenteraad in het verleden beslist om dergelijke perken niet vroeger dan 20 jaar nadat de laatste overledene er begraven werd, te ontruimen. 

De graven waarvan sprake betreffen dus overledenen die op het moment van de ontruiming, minstens 20 jaar geleden begraven geweest zijn. In heel wat gevallen betreffen het zelfs mensen die meer dan 30 jaar geleden begraven werden.

 

Kan er een (nieuwe) concessie genomen worden ?

 

De huidige graven op het perk B2 zijn geen concessies. Dat heeft tot gevolg dat die ook niet verlengd kunnen worden. Wat is er wel mogelijk ? De nabestaanden die een graf willen behouden, kunnen opteren voor een herbegraving op een ander perk. Gaat het om een crematie, dan kunnen de nabestaanden kiezen voor de bijzetting in een columbarium of begraving in het urnenveld of uitstrooiing of thuisbewaring. Er zijn dus meerdere mogelijkheden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

 

Waarom al die bordjes op de begraafplaats ?

 

Aan de graven die ontruimd zullen worden, staan nog tot eind oktober bordjes. Het is namelijk wettelijk verplicht dat de stad ingeval van ontruimingen gedurende één jaar aan elk graf een bericht uithangt. De wet gaat er een beetje van uit dat nabestaanden toch minstens één maal per jaar het graf van de overledene bezoeken. Met deze bordjes wordt enerzijds de ontruiming aangekondigd, maar tegelijk geeft dit de mogelijkheid aan de nabestaanden om maatregelen te treffen wanneer met het graf op een of andere manier wil behouden. 

 

Meer informatie ?

Mensen die vragen hebben over een bepaald graf wenden zich best tot de stad. Hartelijk dank voor het begrip!