Maak een goede start als vrijwilliger

Wat is vrijwilligerswerk?

Bij vrijwilligerswerk zet je je in voor een organisatie zonder dat je daarvoor een loon ontvangt. Daarnaast is vrijwilligerswerk ook vrijwillig en kan het niet verplicht worden. De organisatie waarvoor je vrijwilligt, mag tot slot ook geen winst maken.

Dat betekent dat je alleen vrijwilligerswerk kan doen voor een vzw, een lokale afdeling van een koepel, een feitelijke vereniging door minstens twee personen geleid, een stichting van openbaar nut, openbare besturen en internationale vzw's.

Let op! In een organisatie waar je betaald werk doet, mag je als vrijwilliger nooit dezelfde taken doen als die waarvoor je betaald wordt.

Rechten en plichten

Als vrijwilliger heb je recht op deze informatie:

  • het sociale doel van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging)
  • de manier waarop je als vrijwilliger bent verzekerd
  • de kostenvergoeding
  • de geheimhoudingsplicht.

Soms vraagt de organisatie je een nota of een vrijwilligerscontract te ondertekenen. Lees dat zeker goed na.

OPGELET! Sommige mensen zijn ook verplicht te melden dat ze vrijwilligerswerk doen of hebben daarvoor toestemming nodig:

  • Wie een werkloosheidsuitkering (al dan niet met bedrijfstoeslag) ontvangt, moet schriftelijk melden aan de RVA dat hij vrijwilligerswerk wil doen. Je gebruikt daarvoor formulier C45B.
  • Wie een leefloon heeft, meldt zijn vrijwilligerswerk bij het OCMW.
  • Wie arbeidsongeschikt is, moet schriftelijk toestemming vragen aan de adviserende geneesheer.

Alle info over de vrijwilligerswet vind je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vind je geen vrijwilligerswerk?

Neem contact op met het vrijwilligersloket

Meer info

Dienst Sociaal Welzijn

T 089 65 43 73

sociaal.welzijn@genk.be