Begraafplaats Waterschei: ontruiming perk B2

Gepubliceerd op dinsdag 30 oktober 2018 14 u.
Stad Genk geeft graag wat meer toelichting over de ontruiming van perk B2 op de begraafplaats van Waterschei.

De voorbije dagen was er wat onduidelijkheid rond de aangekondigde ontruiming van perk B2 op de begraafplaats van Waterschei. Stad Genk licht graag even toe.

Algemeen

Perk B2 op de begraafplaats van Waterschei is een perk waar in de volksmond ‘gratis’ of ‘in de rij’ begraven wordt. Wettelijk gezien bestaat er een zogenaamde ‘grafrust’ van 10 jaar. Maar dat is relatief kort. Daarom heeft de Genkse gemeenteraad in het verleden beslist om dergelijke perken niet vroeger dan 20 jaar nadat de laatste overledene er begraven werd, te ontruimen. 

De graven waarvan sprake betreffen dus overledenen die op het moment van de ontruiming, minstens 20 jaar geleden begraven geweest zijn. In heel wat gevallen betreffen het zelfs mensen die meer dan 30 jaar geleden begraven werden.

Kan er een (nieuwe) concessie genomen worden ?

De huidige graven op het perk B2 zijn geen concessies. Dat heeft tot gevolg dat die ook niet verlengd kunnen worden. Wat is er wel mogelijk ? De nabestaanden die een graf willen behouden, kunnen opteren voor een herbegraving op een ander perk. Gaat het om een crematie, dan kunnen de nabetaanden kiezen voor de bijzetting in een columbarium of begraving in het urnenveld. Er zijn dus meerdere mogelijkheden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

Waarom al die bordjes op de begraafplaats ?

Aan de graven die ontruimd zullen worden, staan momenteel bordjes. Dat is natuurlijk niet zo mooi. Maar het is wettelijk verplicht dat de stad ingeval van ontruimingen gedurende één jaar aan elk graf een bericht uithangt. De wet gaat er een beetje van uit dat nabestaanden toch minstens één maal per jaar het graf van de overledene bezoeken. Met deze bordjes wordt enerzijds de ontruiming aangekondigd, maar tegelijk geeft dit de mogelijkheid aan de nabestaanden om maatregelen te treffen wanneer met het graf op een of andere manier wil behouden. 

Meer informatie ?

Mensen die vragen hebben over een bepaald graf wenden zich best tot de stad. Hartelijk dank voor het begrip !