Belasting op de standplaatsen op de markten en andere openbare plaatsen voor de periode 1 april 2017 t.e.m. 31 december 2019.

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting voor de inname van een standplaats op de markten, openbare plaatsen, wegen en stadseigendommen voor het te koop stellen van koopwaar. 

Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon met een standplaats op de markten, openbare plaatsen, wegen en stadseigendommen voor het te koop stellen van koopwaar.

 

Bedrag

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

A. Belasting per dag

 1. Binnen de wekelijkse markt en andere markten:
  • € 3,00 per lopende meter ingenomen standplaats met een minimum van € 15,00 vast recht.
 2. Buiten de wekelijkse markt en andere markten:
  • € 30 per lopende meter voor verkopers van bloemen aan de kerkhoven met Allerheiligen voor een periode van 4 dagen.

B. Belasting per trimester:

 • € 17,25 per lopende meter ingenomen standplaats ongeacht de aangeboden koopwaar.
 • € 115,00 (vast recht) voor vaste demonstreerders.

Deze tarieven zijn van toepassing op de marktkramers en standplaatshouders, die hun standplaatsrecht kwijten bij wijze van trimestrieel contract.

De marktkramers, die gebruikmaken van de aansluiting op het elektriciteitsnet, zijn verplicht om, samen met het aangehaalde tarief van € 17,25 per lopende meter ingenomen standplaats, een bijkomend recht te betalen per trimester als volgt:

 • bij een elektriciteitsverbruik op jaarbasis van 0 tot 700 kilowatt: € 35,00 (tarief 1)
 • bij een elektriciteitsverbruik op jaarbasis van 700 tot 700 kilowatt: € 50,00 (tarief 2)
 • bij een elektriciteitsverbruik op jaarbasis van 1000 en meer kilowatt: € 70,00 (tarief 3)

C. Zondagsmarkt:

In afwijking hiervan worden de toegelaten professionele marktkramers op de zondagsmarkt belast volgens het markttarief per marktdag verhoogd met eenzelfde bedrag.

D. Avondmarkten:

De organiserende beroepsvereniging van marktkramers is een jaarlijkse forfaitaire belasting verschuldigd ten bedrage van € 2.800,00 voor de organisatie van de huidige vier avondmarkten in Genk, zijnde Genk-Centrum, Stalenstraat, Vennestraat en Zaveldries.

 

 

Meer info

De aanvraag van een standplaats gebeurt bij de dienst economie.

Voor informatie over de heffing van de belasting kan je terecht bij de dienst financiën.