Belasting op de verspreiding van ongeadresseerde reclamebladen met handelskarakter, gelijkgestelde publiciteitsmiddelen en promotieartikelen voor de aanslagjaar 2019

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting op:

 • de verspreiding van ongeadresseerde reclamebladen met een handelskarakter en op gelijkgestelde produkten.
 • flyeracties.
 • sample-acties. 
 • inname openbare domein voor flyer- en sample-acties

Er zijn twee mogelijkheden, je kan kiezen voor een jaarlijks abonnement of voor de vrijwillige aangifte ?(voor het aangifte formulier zie bijlage)

De belastingplichtige is ertoe gehouden ten laatste 5 werkdagen voor de flyeractie, sample-actie en of de inname openbaar domein aan het stadsbestuur van Genk, Dienst Economie, de voor de aanslag noodzakelijke gegevens te bezorgen, samen met een specimen van de uitgifte.

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de uitgever, de genieter op wiens naam de reclame gevoerd wordt, de drukker of de verdeler.

Bedrag

Bij een abonnement wordt de belasting vastgesteld op basis van een progressief vast jaartarief in functie van het aantal bedelingen.

 • Abonnement – brievenbusbedeling – periode 1 januari 2017 – 31 december 2019
  • Het vast jaartarief bedraagt:
   • 1 tot maximum 4 bedelingen per jaar : € 460,00
   • 5 tot maximum 8 bedelingen per jaar : € 900,00
   • 9 tot maximum 12 bedelingen per jaar : € 1.500,00 
   • 13 tot maximum 16 bedelingen per jaar : € 2.300,00 
   • 17 tot maximum 20 bedelingen per jaar : € 2.900,00 
   • 21 tot maximum 24 bedelingen per jaar : € 3.500,00 
   • meer dan 24 bedelingen per jaar : € 5.750,00

Bij een vrijwillige aangifte wordt de belasting vastgesteld per verspreid exemplaar (maximum 22.000 brievenbussen) en per gewichtsklasse.

 • Niet abonnementhouders - brievenbusbedeling
  • Het tarief bedraagt:
   • € 0,0035 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar kleiner dan of gelijk is aan 10 gram.
   • 0,007 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 10 gram en kleiner dan of gelijk is aan 25 gram.
   • € 0,011 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 25 gram en kleiner dan of gelijk is aan 50 gram. 
   • € 0,013 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 50 gram. 
   • De minimumheffing bij elke gewichtscategorie bedraagt steeds € 25,00.

Bij flyeractie:

 • € 150,00 per dag, ongeacht het aantal verdeelde exemplaren

Bij sample-actie:

 • € 250,00 per dag, ongeacht het gewicht van het sample en ongeacht het aantal verdeelde samples.

Bij inname openbaar domein voor flyer- en sample-acties:

 • € 100,00 per dag, elke inname (bv. tent, tafel, wagen, glijbaan, demostanden e.a.) van het openbaar domein, ongeacht de ingenomen oppervlakte.

Uitzonderingen

Is van de belasting vrijgesteld:

a. iedere verspreiding door verenigingen zonder commercieel (hoofd)doel, openbare instanties, onderwijsinstellingen en politieke partijen en waarbij de opgenomen publiciteit enkel bedoeld is om de kosten te helpen dekken; deze vrijstelling geldt tevens voor verspreidingen, die kaderen in een evenement/organisatie dat/die door de stad mede-ondersteund wordt;

b. de publiciteit aangebracht op reclameborden omdat deze borden vallen onder de belasting op de reclameborden.

Kunnen een vrijstelling genieten van 60% van het belastingbedrag:

De belastingplichtigen die minimum 15ù van de totale uitgave voorbehouden voor kosteloze opname van mededelingen en artikels met betrekking tot sociale, caritatieve, maatschappelijke, culturele of sportieve doeleinden ten behoeve van verenigingen en instellingen van plaatselijke of algemene aard en waaruit zij zelf geen publicitair voordeel kunnen betrekken.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding geeft geen aanleiding tot vrijstelling.