Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Genk, voor de aanslagjaren 2017 - 2019.

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting op commerciële ruimten in Genk centrum die voor het publiek toegankelijk zijn. Het tarief is bepaald per m2 vanaf de toegangsdeur. Voor hotels bijvoorbeeld worden de ruimten belast die voor alle gasten toegankelijk zijn.

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de uitbater van de commerciële ruimte gelegen in het centrum van Genk.

Bedrag

Het basistarief bedraagt:

 • voor commerciële ruimten van 0 m² tot en met 49 m²: € 150,00
 • voor commerciële ruimten van 50 m² tot en met 99 m²: € 200,00
 • voor commerciële ruimten van 100 m² tot en met 149 m²:€ 275,00
 • voor commerciële ruimten van 150 m² tot en met 199 m²: € 350,00
 • voor commerciële ruimten van 200 m² tot en met 299 m²: € 600,00
 • voor commerciële ruimten van 300 m² tot en met 399 m²:€ 850,00
 • voor commerciële ruimten van 400 m² tot en met 749 m²: € 1.100,00
 • voor commerciële ruimten van 750 m² tot en met 999 m²: €1.350,00
 • voor commerciële ruimten van 1.000 m² tot en met 1.249 m²: €1.600,00
 • voor commerciële ruimten van 1.250 m² tot en met 1.499 m²: €1.850,00
 • voor commerciële ruimten van 1.500 m² tot en met 1.749 m²: €2.100,00
 • voor commerciële ruimten van 1.750 m² tot en met 1.999 m²: €2.350,00
 • voor commerciële ruimten van 2.000 m² tot en met 2.249 m²: €2.600,00
 • voor commerciële ruimten van 2.250 m² tot en met 2.499 m²: €2.850,00
 • voor commerciële ruimten van 2.500 m² en meer: € 3.000,00.

Voor commerciële vestigingen die enkel en alleen maar gevestigd zijn vanaf de eerste verdieping of hoger, wordt het basistarief gehalveerd.

Uitzonderingen

De belasting is niet verschuldigd:

 • wanneer de natuurlijke of rechtspersoon gedurende het aanslagjaar slechts 30 dagen of minder heeft kunnen uitbaten.
 • door de uitbaters van vrije beroepen.
 • door overheidsdiensten.
 • door sociale dienstverleners.
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.