Belasting op het afleveren van diverse administratieve stukken en het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de sector Burgerzaken voor de periode 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2019.

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting op het afleveren van diverse administratieve stukken en het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de sector Burgerzaken en de sector Technische Diensten. Dit geldt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.

 

Bedrag

Voor het afleveren van volgende documenten wordt de belasting per 1 januari 2014 als volgt vastgesteld:

 1. Elektronische identiteitskaarten: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
  1. dringend: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
  2. superdringend: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
 2. Elektronische vreemdelingenkaaren: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
  1. dringend: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
  2. superdringend: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
 3. Identiteitsdocumenten voor kinderen (Kids-Id): gratis
  1. dringend: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
  2. superdringend: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 3,00
 4. Reispas kind: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 9,00
 5. Reispas volwassene: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 19,00

Voor het afleveren van een rijbewijs (kaartmodel) wordt de belasting als volgt vastgesteld:

 1. Internationaal rijbewijs: kostprijs hogere overheid & stadsrecht van € 6,00
 2. Omwisselen rijbewijs naar Belgisch rijbewijs: kostprijs hogere overheid & stadsrecht van € 10,00
 3. Omwisselen Belgisch rijbewijs naar Europees rijbewijs: kostprijs hogere overheid & stadsrecht van € 10,00
 4. Voorlopig rijbewijs: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 5,00
 5. Duplicaat voorlopig rijbewijs: kostprijs hogere overheid+stadsrecht van € 5,00

 Voor het afleveren van volgende documenten wordt de belasting als volgt vastgesteld :

 1. Verblijfsvergunning of verklaring van inschrijving van het oude model (vreemdelingendocument) / inclusief de vervaardigings- en afleveringskost: € 8,00
 2. Trouwboekje: € 25,00
 3. Slachtbrief : per slachtbrief mag maximum één slachtdier vermeld worden.
  1. per slachtdier binnen de periode van de slachtbrieven verkoop € 10,00
  2. per slachtdier buiten de periode van de slachtbrieven verkoop € 20,00
 4. Fotokopie : van toepassing voor alle stedelijke diensten voor het afleveren van fotokopies en/of prints
  1. in het kader van dienstverlening aan burgers, bedrijven, verenigingen;
  2. voor privé-doeleinden;
  3. in toepassing van artikel 18 van het vigerend huishoudelijk reglement van de Genkse gemeenteraad
  4. A4 : zwart/wit - recto: € 0,10
  5. A4 : zwart/wit - recto/verso: € 0,20
  6. A4 : kleur - recto: € 0,25- A4 : kleur - recto/verso: € 0,50
  7. A3 : zwart/wit – recto: € 0,20- A3 : zwart/wit – recto/verso: € 0,40
  8. A3 : kleur – recto: € 0,50
  9. A3 : kleur – recto/verso: € 1,00
 5. Vergunning tot het voorhanden hebben van een verweerwapen (KB 16 september 1997): € 25,00
 6. Verzoek tot mededeling van de gegevens uit de vermelde registers overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke leverssfeer. KB 13 februari 2001: Gratis
 7. Voor alle mogelijke opzoekingen, gedaan door de bevoegde stedelijke diensten en niet opgesomd in de vorige rubrieken (bv. genealogische of andere opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters of het stadsarchief) :
  1. per half uur geleverd werk: € 12,50
  2. met een minium per begonnen halfuur van € 12,50