Belasting op het gebruik van het verblijfsterrein voor woonwagenbewoners "Horensberg" voor de aanslagjaren 2014 - 2019.

Als je op basis van het voorziene reglement een standplaats wordt toegekend op het verblijfsterrein voor woonwagenbewoners "Horensberg", dan heft het stadsbestuur hierop een belasting.

Voor wie?

Deze belasting geldt per standplaats en per maand. Men ontvangt hiervoor automatisch een aanslagbiljet.

Bedrag

De belasting bedraagt € 30,00 per maand voor een vaste of niet-vaste standplaats.