Belasting op het geven van nodeloos alarm voor de aanslagjaren 2014 - 2019.

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting op een onterecht in werking gesteld alarm. Dit geldt voor elk derde of volgend in werking gesteld alarm dat een optreden van de politiediensten tot gevolg heeft zonder aanleiding.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de alarminstallatie is aangebracht aan of in het onroerend goed.

Bedrag

De belasting bedraagt € 25,00 voor de derde en volgende keren nodeloos alarm, dat het optreden van de politiediensten tot gevolg heeft.