Belasting op het opruimen, verwijderen en reinigen van sluikstortingen en andere vervuilde elementen.

De stad Genk heft een belasting voor het opruimen, verwijderen en reinigen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door ieder persoon of rechtspersoon die vervuilende elementen achterlaat op het openbaar domein.

Bedrag

Huishoudelijk en bedrijfsafval

  • tot 1/4 m³ (o.a. uitwerpselen van menselijke en dierlijke oorsprong, flessen, blik, sigarettenpeuk(en), papier, kleine verpakkingen...) : € 50,00
  • meer dan 1/4 m³ tot 1 m³ : € 150,00
  • meer dan 1 m³ tot 3 m³ : € 250,00
  • meer dan 3 m³ : € 250,00 + € 100,00 per bijkomende m³

Gevaarlijk en bijzonder afval

  • cfr. het afvalstoffendecreet : de tarieven onder de rubriek huishoudelijk en bedrijfsafval worden vermeerderd met 100 %.

Graffiti, zelfklevers of aanplakkingen aangebracht op straatmeubilair, signalisatie, schuilhuisjes, verlichtingspalen of stadseigendommen

  • tot 1/4 m² : € 100,00
  • meer dan 1/4 m² tot 1 m² : € 150,00
  • meer dan 1 m² tot 3 m² : € 250,00
  • meer dan 3 m² : € 250,00 + € 100,00 per bijkomende m²