Belasting op woningen en gebouwen die beschouwd worden als leegstaand in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Lokaal Woonbeleid GAOZ' voor de periode 01-06-2017 t.e.m. 31-12-2019.

Dit is een belasting op woningen en/of gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Er wordt geen gemeentelijke belasting gevestigd op leegstaande kamers.

Voor wie?

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het leegstandsregister blijft de belasting verschuldigd.

 

De belasting is verschuldigd door:

 • de houder van het zakelijk recht op de verjaardag van de inventarisatiedatum;
 • in geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars of de medehouders van het zakelijk recht hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de belasting.

Bedrag

Tarief van de heffing:

 • De belasting bedraagt:
  • voor een gebouw
   • 0 tot 200 m² netto vloeroppervlakte: € 400,00
   • 200 m² tot 400 m² netto vloeroppervlakte: € 500,00
   • 400 m² tot 2.000 m² netto vloeroppervlakte € 750,00
   • 2.000 m² en meer netto vloeroppervlakte: € 1.000,00
  • voor een woning
   • Grondgebonden eengezinswoning: € 1.000,00
   • Flat of andere woningen: € 700,00
 • Indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van 12 maanden op het leegstandsregister staat, bedraagt de belasting:
  • voor een gebouw
   • 0 tot 200 m² netto vloeroppervlakte: € 800,00
   • 200 m² tot 400 m² netto vloeroppervlakte: € 1.000,00
   • 400 m² tot 2.000 m² netto vloeroppervlakte € 1.500,00
   • 2.000 m² en meer netto vloeroppervlakte: € 2.000,00
  • voor een woning
   • Grondgebonden eengezinswoning: € 2.000,00
   • Flat of andere woningen: € 1.400,00
 • Indien het gebouw of de woning een derde opeenvolgende termijn van 12 maanden op het leegstandsregister staat, bedraagt de belasting:
  • voor een gebouw
   • 0 tot 200 m² netto vloeroppervlakte: € 800,00
   • 200 m² tot 400 m² netto vloeroppervlakte: € 1.000,00
   • 400 m² tot 2.000 m² netto vloeroppervlakte € 1.500,00
   • 2.000 m² en meer netto vloeroppervlakte: € 2.000,00
  • voor een woning
   • Grondgebonden eengezinswoning: € 3.000,00
   • Flat of andere woningen: € 2.100,00
 • Indien het gebouw of de woning een vierde opeenvolgende termijn van 12 maanden op het leegstandsregister staat, bedraagt de belasting:
  • voor een gebouw
   • 0 tot 200 m² netto vloeroppervlakte: € 1.200,00
   • 200 m² tot 400 m² netto vloeroppervlakte: € 1.500,00
   • 400 m² tot 2.000 m² netto vloeroppervlakte € 2.250,00
   • 2.000 m² en meer netto vloeroppervlakte: € 3.000,00
  • voor een woning
   • Grondgebonden eengezinswoning: € 3.000,00
   • Flat of andere woningen: € 2.100,00
 • Indien het gebouw of de woning een vijfde of langere opeenvolgende termijn van 12 maanden op het leegstandsregister staat, bedraagt de belasting:
  • voor een gebouw
   • 0 tot 200 m² netto vloeroppervlakte: € 1.600,00
   • 200 m² tot 400 m² netto vloeroppervlakte: € 2.000,00
   • 400 m² tot 2.000 m² netto vloeroppervlakte € 3.000,00
   • 2.000 m² en meer netto vloeroppervlakte: € 4.000,00
  • voor een woning
   • Grondgebonden eengezinswoning: € 3.000,00
   • Flat of andere woningen: € 2.100,00

Uitzonderingen

Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden bij de administratie via beveiligde zending of tegen afgiftebewijs. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de administratie.

Een vrijstelling kan ten vroegste ingaan op datum van ontvangst van de aanvraag, tenzij anders vermeld voor de betreffende vrijstelling. De administratie stelt hiervoor standaardformulieren ter beschikking.