Belastingen ondernemen

Onroerende voorheffing

Genk heft in het kader van de onroerende voorheffing 850,13 opcentiemen.

Belasting op economische bedrijvigheid in vestigingen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de economische bedrijvigheid in vestigingen op het grondgebied van stad Genk.

Afvalbelasting

Er wordt sinds de invoering van een bedrijfsbelasting geen afvalbelasting meer geïnd bij de Genkse ondernemingen.

Je kan als ondernemer ook terecht op één van de recyclageparken binnen de stad Genk. Hiervoor dien je een witte kaart aan te vragen bij de Dienst Reiniging & Groen (mail naar werkplaatsen@genk.be).

Marktkramers

Voor een standplaats moet je betalen, nl.:

 • voor de donderdag- en zaterdagmarkt: € 19,00 per meter front per kwartaal;
 • de bloemenmarkt: € 30,00 per meter front voor 4 dagen.

Standplaats markt aanvragen

Je mag als ambulante marktkamer of als soortgelijke ondernemer (bvb. foodtruck) niet zo maar overal je kraam exploiteren. Je dient hiervoor een toestemming te krijgen van de stad Genk en het aantal plaatsen dat dit toegestaan wordt, zijn zeer beperkt.

Kermissen

Alleen de Genkse 1-mei kermis is betalend à rato van € 65,00 per meter front.

Standplaats kermis aanvragen

Flyeren

Voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt ten voordele
van de stad Genk een belasting gevestigd op de verspreiding van ongeadresseerde
reclamebladen met handelskarakter, gelijkgestelde publiciteitsmiddelen en
promotieartikelen. Als gelijkgesteld publiciteitsmiddel wordt aanzien elke reclamedrager
van gelijk welke aard (sample, sticker, briefomslag, kalender, enz.) die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdraagt of aanzet tot aankoop, gebruik of verhandeling van goederen,
diensten of transacties.

Tarieven voor niet abonnementshouders:

Brievenbusbedeling

 • € 0,0035 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar kleiner dan
  of gelijk is aan 10 gram;
 • € 0,0070 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 10gram en kleiner dan of gelijk is aan 25 gram;
 • € 0,0110 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 25 gram en kleiner dan of gelijk is aan 50 gram;
 • € 0,0130 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 50gram.

De minimumheffing bij elke gewichtscategorie bedraagt steeds € 25,00.

Flyeracties

 • 175 EUR per dag, ongeacht het aantal verdeelde exemplaren

Sample-acties

 • 275 EUR per dag, ongeacht het gewicht van het sample en ongeacht het aantal

Lees meer over flyeren

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Genk.

Deze belasting wordt voor commerciële vestigingen binnen het gebied Genk-Centrum (conform een afgebakend gebied) berekend per vierkante meter commerciële oppervlakte van de vestiging. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een vierkante meter aanzien.

Onder commerciële oppervlakte wordt bedoelt elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel (bvb. etalageruimten) toegankelijk is (excl. sanitaire ruimten, afgesloten stockageruimten en aparte inkom- en traphallen). Voor logiesverstrekkers die verblijfsgelegenheden uitbaten, zoals bedoeld in het belastingreglement op de verblijfsbelasting, wordt de ruimte, die voor alle gasten vrij toegankelijk is (bvb. het restaurant-/bargedeelte en de receptie) voor de toepassing van dit reglement als publiek toegankelijke ruimte beschouwd; kamers en vergader- of seminariefaciliteiten vallen hier niet onder.

Het basistarief bedraagt :

 • voor commerciële ruimten van : 0 m² tot en met 100 m² : € 200,00
 • voor commerciële ruimten van : 101 m² tot en met 500 m² : € 400,00
 • voor commerciële ruimten van : 501 m² tot en met 1.000 m² : € 1.000,00
 • voor commerciële ruimten van : 1.001 m² tot en met 2.000 m² : € 2.000,00
 • voor commerciële ruimten van : groter dan 2.000 m²: € 3.000,00

Voor commerciële vestigingen, die enkel en alleen maar gevestigd zijn vanaf de eerste
verdieping of hoger, wordt het basistarief gehalveerd.