Belastingen ondernemen

Onroerende voorheffing

Genk heft in het kader van de onroerende voorheffing 1350 opcentiemen. Hiermee behoren we tot de laagste van alle centrumsteden in Vlaanderen. Verder wordt er in Genk geen motorenbelasting meer geheven.

Afvalbelasting

Per exploitatieadres wordt er een afvalbelasting van 35 EUR geheven.

Je kan als ondernemer ook terecht op één van de recyclageparken binnen de stad Genk. Hiervoor dien je een witte kaart aan te vragen bij de Dienst Reiniging & Groen (mail naar werkplaatsen@genk.be).

Marktkramers

Voor een standplaats moet je betalen, nl.:

 • voor de donderdag- en zaterdagmarkt: € 17,25 per meter front per kwartaal;
 • de bloemenmarkt: € 30,00 per meter front voor 4 dagen.

Standplaats markt aanvragen

Je mag als ambulante marktkamer of als soortgelijke ondernemer (bvb. foodtruck) niet zo maar overal je kraam exploiteren. Je dient hiervoor een toestemming te krijgen van de stad Genk en het aantal plaatsen dat dit toegestaan wordt, zijn zeer beperkt. Hieronder kan je het reglement met aanvraagformulier downloaden.

Kermissen

Alleen de Genkse 1-mei kermis is betalend à rato van € 60,00 per meter front.

Standplaats kermis aanvragen

Flyeren

Voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 wordt ten voordele
van de stad Genk een belasting gevestigd op de verspreiding van ongeadresseerde
reclamebladen met handelskarakter, gelijkgestelde publiciteitsmiddelen en
promotieartikelen. Als gelijkgesteld publiciteitsmiddel wordt aanzien elke reclamedrager
van gelijk welke aard (sample, sticker, briefomslag, kalender, enz.) die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdraagt of aanzet tot aankoop, gebruik of verhandeling van goederen,
diensten of transacties.

Tarieven voor niet abonnementshouders:

Brievenbusbedeling

 • € 0,0035 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar kleiner dan
  of gelijk is aan 10 gram;
 • € 0,007 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 10gram en kleiner dan of gelijk is aan 25 gram;
 • € 0,011 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 25 gram en kleiner dan of gelijk is aan 50 gram;
 • € 0,013 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 50gram.

De minimumheffing bij elke gewichtscategorie bedraagt steeds € 25,00.

Flyeracties

 • 150 EUR per dag, ongeacht het aantal verdeelde exemplaren

Sample-acties

 • 250 EUR per dag, ongeacht het gewicht van het sample en ongeacht het aantal

Inname openbaar domein voor flyer- en sample-acties

 • 100 EUR per dag, elke inname (bv. tent, tafel, wagen, glijbaan, demostanden, e.a.) van het openbaar domein, ongeacht de ingenomen oppervlakte.

Cumul

 • Indien er zowel flyers en/of samples worden verdeeld en er sprake is van inname van het openbaar domein, zijn bovenstaande tarieven van toepassing.

Lees meer over flyeren

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Genk.

Deze belasting wordt voor commerciële vestigingen binnen het gebied Genk-Centrum (conform een afgebakend gebied) berekend per vierkante meter commerciële oppervlakte van de vestiging. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een vierkante meter aanzien.

Onder commerciële oppervlakte wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die
voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk (bv. etalageruimten) is (excl. sanitaire
ruimten, afgesloten stockageruimten en aparte inkom- en traphallen).
Voor hotels wordt de ruimte, die voor alle gasten vrij toegankelijk is, zijnde het
tavernegedeelte en de receptie, voor de toepassing van dit reglement als commerciële
ruimte beschouwd. Kamers en vergader- of seminariefaciliteiten vallen hier niet onder.

Het basistarief bedraagt :

 • voor commerciële ruimten van : 0 m² tot en met 49 m² : € 150,00
 • voor commerciële ruimten van : 50 m² tot en met 99 m² : € 200,00
 • voor commerciële ruimten van : 100 m² tot en met 149 m² : € 275,00
 • voor commerciële ruimten van : 150 m² tot en met 199 m² : € 350,00
 • voor commerciële ruimten van : 200 m² tot en met 299 m² : € 600,00
 • voor commerciële ruimten van : 300 m² tot en met 399 m² : € 850,00
 • voor commerciële ruimten van : 400 m² tot en met 749 m² : € 1.100,00
 • voor commerciële ruimten van : 750 m² tot en met 999 m² : € 1.350,00
 • voor commerciële ruimten van : 1.000 m² tot en met 1.249 m² : € 1.600,00
 • voor commerciële ruimten van : 1.250 m² tot en met 1.499 m² : € 1.850,00
 • voor commerciële ruimten van : 1.500 m² tot en met 1.749 m² : € 2.100,00
 • voor commerciële ruimten van : 1.750 m² tot en met 1.999 m² : € 2.350,00
 • voor commerciële ruimten van : 2.000 m² tot en met 2.249 m² : € 2.600,00
 • voor commerciële ruimten van : 2.250 m² tot en met 2.499 m² : € 2.850,00
 • voor commerciële ruimten van : 2.500 m² en meer : € 3.000,00

Voor commerciële vestigingen, die enkel en alleen maar gevestigd zijn vanaf de eerste
verdieping of hoger, wordt het basistarief gehalveerd.