Belastingen voor ondernemers

Onroerende voorheffing

Genk heft in het kader van de onroerende voorheffing 850,13 opcentiemen.

Belasting op economische bedrijvigheid in vestigingen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de economische bedrijvigheid in vestigingen op het grondgebied van stad Genk.

Veelgestelde vragen over deze belasting

Afvalbelasting

Genkse ondernemingen betalen geen afvalbelasting sinds de invoering van de bedrijfsbelasting.

Je kan als ondernemer terecht op één van de recyclageparken van Genk. Vraag hiervoor een witte kaart aan bij de Dienst Reiniging & Groen via werkplaatsen@genk.be.

Marktkramers

Voor een standplaats betaal je

 • voor de donderdag- en zaterdagmarkt: € 19,00 per meter front per kwartaal;
 • de bloemenmarkt: € 30,00 per meter front voor 4 dagen;
 • de zondagsmarkt: € 4,00 per meter front per week.

Standplaats markt aanvragen

Je mag als ambulante marktkamer of soortgelijke ondernemer (bvb. foodtruck) niet zo maar overal je kraam exploiteren. Hiervoor moet je toestemming krijgen van de stad Genk. Het aantal toegestane plaatsen is beperkt.

Kermissen

Alleen de Genkse 1-mei kermis is betalend: € 65,00 per meter front.

Standplaats kermis aanvragen

Flyeren

Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 int de stad Genk een belasting op de verspreiding van ongeadresseerde reclamebladen met handelskarakter, gelijkgestelde publiciteitsmiddelen en promotieartikelen.

Een gelijkgesteld publiciteitsmiddel is elke reclamedrager in gelijk welke vorm (sample, sticker, briefomslag, kalender, enz.) die rechtstreeks of onrechtstreeks aanzet tot aankoop, gebruik of verhandeling van goederen, diensten of transacties.

Tarieven voor niet-abonnementshouders:

Brievenbusbedeling

 • € 0,0035 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar kleiner dan
  of gelijk is aan 10 gram;
 • € 0,0070 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 10gram en kleiner dan of gelijk is aan 25 gram;
 • € 0,0110 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 25 gram en kleiner dan of gelijk is aan 50 gram;
 • € 0,0130 per verspreid exemplaar indien het gewicht van het exemplaar groter is dan 50gram.

De minimumheffing bij elke gewichtscategorie bedraagt € 25,00.

Flyeracties

 • € 175 per dag, ongeacht het aantal verdeelde exemplaren

Sample-acties

 • € 275 per dag, ongeacht het gewicht en aantal van het sample

Lees meer over flyeren

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het stadscentrum en in de (boven)lokale handelszones 

Tarief zone ‘centrum’:

 • van 0 m² tot en met 100 m²: € 200,00 per vestiging
 • van 101 m² tot en met 500 m²: € 400,00 per vestiging
 • van 501 m² tot en met 1.000 m²: € 1.000,00 per vestiging
 • van 1.001 m² tot en met 2.000 m²: € 2.000,00 per vestiging
 • groter dan 2.000 m²: € 3.000,00 per vestiging

Tarief zone ‘bovenlokale handelsstraten’:

 • van 0 m² tot en met 100 m²: € 160,00 per vestiging
 • van 101 m² tot en met 500 m²: € 320,00 per vestiging
 • van 501 m² tot en met 1.000 m²: € 8.00,00 per vestiging
 • van 1.001 m² tot en met 2.000 m²: € 1.600,00 per vestiging
 • groter dan 2.000 m²: € 2.400,00 per vestiging

Tarief zone ‘lokale handelsstraten’:

 • van 0 m² tot en met 100 m²: € 120,00 per vestiging
 • van 101 m² tot en met 500 m²: € 240,00 per vestiging
 • van 501 m² tot en met 1.000 m²: € 600,00 per vestiging
 • van 1.001 m² tot en met 2.000 m²: € 1.200,00 per vestiging
 • groter dan 2.000 m²: € 1.800,00 per vestiging

Belastingreglement met betrekking tot de verblijfsbelasting

Jaarlijkse belasting geheven op het verblijf van personen op het grondgebied van de stad in verblijfsgelegenheden die worden uitgebaat door logiesverstrekkers:

 • voor de 1ste tot en met de 14de kamer: € 123,20 per kamer per jaar
 • vanaf de 15de kamer: € 410,50 per kamer per jaar