Belastingreglement met betrekking tot de verblijfsbelasting voor de aanslagjaren 2018 - 2019.

Voor de aanslagjaren 2018-2019 heft de stad Genk een jaarlijkse belasting op het verblijf van personen op grondgebied van de stad in verblijfsgelegenheden die worden aangeboden door logiesverstrekkers. Dit verblijf betreft geen hoofdverblijf zoals blijkt uit inschrijving in het bevolkingsregister.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de logiesverstrekker zoals gedefinieerd in artikel 2 (zie reglement) en die op 1 januari van het aanslagjaar de verblijfgelegenheid uitbaat.

Niet aangemelde of niet vergunde logiesvestrekkers zijn eveneens de belasting verschuldigd.

Bedrag

De belasting is een forfaitaire heffing in functie van de capaciteit gekoppeld aan het aantal kamers en de gemiddelde bezettingsgraad en wordt als volgt vastgesteld:

 • Logies met minder dan 15 kamers (1ste t/m 14de kamer):
  • € 1,50 x 1,5 personen gemiddelde bezetting x (aantal kamers x 15% gemiddelde bezettingsgraad) x 365 dagen per jaar.
 • Logies met meer dan 15 kamers (15de kamer en volgende):
  • 1ste - 14de kamer
   • € 1,50 x 1,5 personen gemiddelde bezetting x (14 kamers x 15% gemiddelde bezettingsgraad) x 365 dagen per jaar.
  • 15de kamer en volgende
   • € 1,50 x 1,5 personen gemiddelde bezetting x (aantal kamers x 50% gemiddelde bezettingsgraad) x 365 dagen per jaar.

Bij sluiting van de volledige verblijfsgelegenheid gedurende minimum 30 opvolgende kalenderdagen in het aanslagjaar wordt de belasting verminderd. Voor meer info vindt u in de bijlage "Verblijfsbelasting 2018-2019".

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld van deze belasting:

 • Jeugdherbergen
 • BLOSO-instellingen (ook Sport Vlaanderen genoemd)
 • Opstartende logies genieten een vrijstelling van 1 jaar, te kennisgeving via aangetekende zending aan het stadsbestuur van Genk - dienst Toerisme en dienst Belastingen, Stadsplein 1, 3600 Genk.

Meer info

OPMERKING !!!

DEZE BELASTING IS ENKEL VAN TOEPASSING VOOR HET AANSLAGJAAR 2018 EN DE KOMENDE AANSLAGJAREN.