Ondersteuningsaanbod jongeren - aanmelding via CLB

Deze beslisboom maakt je wegwijs in een breed ondersteuningsaanbod voor jongeren. Het zijn programma’s die er op gericht zijn om tieners en jongeren met socio-emotionele en gedragsproblemen te begeleiden. De boom is een beslissingsstructuur met een onderscheid tussen een klas- of groepsgebonden vraag, en een individuele vraag, en hieraan gekoppeld het aanbod.

Wanneer een school, na haar interne zorg, merkt dat externe begeleiding en/of ondersteuning aangewezen is, kan ze samen met het CLB beslissen welke vorm van ondersteuning op individueel of op groepsniveau het meest aangewezen is.

In functie van efficiënte informatiedoorstroming werden afspraken gemaakt over aanmelden en een aanmeldingsformulier (centrale rol voor CLB in overleg met school).

Dit aanbod wordt regelmatig geactualiseerd.

Basisonderwijs: Aanmeldingsformulier Beslisboom

secundair onderwijs: meldpunt