Bevers in de Stiemervallei

Gepubliceerd op dinsdag 15 februari 2022 9.27 u.
Opnieuw werden er verse sporen en knaagsporen van bevers gevonden in de Stiemervallei.

Momenteel zijn er in Vlaanderen 100 beverfamilies en een recente studie toonde aan dat er voldoende ruimte is in Vlaanderen voor zo’n 900 beverfamilies. Daarbij is rekening gehouden dat die in goede omstandigheden in een ruime omgeving kunnen wonen zonder overlast in een dicht bevolkt urbaan Vlaanderen.

In de Stiemerbeek zijn over de hele lengte nu al sporen gevonden maar van een echte familie is geen sprake. Daarvoor is het natuurgebied van de Stiemerbeek te klein. Echter de beekvallei fungeert wel als een migratieroute waarbij bevers zich kunnen verplaatsen en uitwisselen tussen families of nieuwe gebieden kunnen koloniseren.

Bron: Jos Lycops, Natuurpunt Genk