Bewonersparkeren

In verschillende straten in Genk is bewonersparkeren voorzien in blauwe zones. Met een bewonerskaart parkeer je er gratis. Als je adres gelegen is in een blauwe zone met bewonersparkeren, dan worden 2 bewonerskaarten gratis ter beschikking gesteld. Je dient je domicilie en wagenbezit aan te tonen:

  • Er kunnen maximaal twee parkeerkaarten per wooneenheid afgeleverd worden. Als er meerdere gezinnen in één wooneenheid wonen, wordt een bewonerskaart slechts afgeleverd nadat de politie een positief verslag geeft waaruit blijkt dat deze gezinnen gescheiden van elkaar wonen;
  • Het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres.
    Bij aanvraag van de kaart voor een (buitenlands) leasingvoertuig moet de aanvrager het leasingcontract op zijn naam voorleggen. Staat de leasingwagen op naam van een firma dan moet het attest firmawagen voorgelegd worden, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent beschikt over het voertuig;
  • De aanvrager moet een rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben;
  • Bijkomende bewonerskaarten zijn mogelijk, maar kosten € 100,00 per kaart en per jaar;
  • De bewonerskaart laat toe dat een wijkbewoner zijn voertuig binnen een aanvaardbare afstand van zijn woning, op het openbaar domein parkeert. De bewonerskaart geeft geen recht op een vrije parkeerplaats voor de eigen deur;
  • De bewonerskaart heeft een geldigheid van 2 jaar.

Voor meer info en een bewonerskaart aan te vragen, kan je altijd terecht bij de Parkingshop (Reinpadstraat 11, bus 20).

Aan de nummerplaat van elke cambiowagen is een digitale parkeerkaart gekoppeld. Hiermee kan de gebruiker gratis parkeren in de blauwe zone.