Bezoek aan het Mediahuis

Op 21 maart 2024 bezochten het dagelijks bestuur, de werkgroep medioren en het verdiepingsteam van de Adviesraad 55+ het Mediahuis. Dat is de uitgever van heel wat Vlaamse kranten, waaronder Het Belang Van Limburg.
 
Op het programma staan een digitale rondleiding en een interactief moment met een journalist over hoe medioren en senioren in beeld worden gebracht.