Bibliotheek Genk experimenteert met 'Pay what you can'

Gepubliceerd op vrijdag 11 augustus 2023 8.57 u.
Persbericht van 11 augustus 2023

Bibliotheek Genk experimenteert binnenkort met een nieuw prijzensysteem: Pay What You Want. Het systeem, waarbij de deelnemer de prijs betaalt die hij wil of kan betalen, start na de zomer voor 5 activiteiten. 

Pay what you Can = betaal wat je wil of kan 

In het verleden was er een kortingssysteem voor jongeren, leden van de bib, voor groepen. Het experiment schaft dit af zodat mensen zelf kunnen beslissen wat ze voor een voorstelling willen betalen. “We zijn tevens benieuwd of dit drempelverlagend werkt naar een tussengroep van mensen: mensen die vaak nét buiten alle reguliere kortingssystemen vallen en daardoor misschien minder deelnemen dan groepen met een laag inkomen die deze voordelen wel krijgen. Daarnaast willen we ook de brede groep Genkenaren die het wel goed hebben mee op de kar krijgen om, vanuit solidariteit, iedereen in onze stad kansen te kunnen bieden, “ zegt Anniek Nagels, schepen van cultuur.

Een vork van prijzen

Bij elke voorstelling is er een reeks van prijzen om uit te kiezen. "We stellen telkens een suggestieprijs voor. Vergemakkelijkt een lager tarief je bezoek? Dan ben je vrij dat te kiezen. Kan je je een hogere ticketprijs veroorloven? Dan zorg jij ervoor dat anderen die het moeilijker hebben toch een ticket kunnen kopen," verduidelijkt de schepen. "Traditionele kortingstarieven zoals de - 26 jarigen of leden van de bib zijn dus niet meer van toepassing met dit nieuwe systeem."

De deelnemer bepaalt dus uit de vork van prijzen wat die wil betalen. Deze vork schommelt tussen de 2 euro meer of minder dan de suggestieprijs, wat ook zo vroeger bij de reductietarieven was. De VT-statuut-tarieven voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming, blijven wel geldig voor wie daar recht op heeft. Dit blijft de helft van de laagste prijs.

Testfase

“Op heel wat plaatsen in Vlaanderen werkt dit al met succes, vervolgt schepen Nagels. “ Maar het gaat wel degelijk om een experiment. We willen na afloop van de testfase, die nu loopt tot eind januari, duidelijkheid over de impact die deze werkwijze van prijszetting heeft op het bereik van verschillende groepen. We stellen als doelstelling voorop: eenderde betaalt het suggestietarief, eenderde een lager tarief en eenderde een hoger tarief.”

Een bevraging zal nagaan welke mensen we bereikt hebben, of de Genkenaar dit systeem wel smaakt. Tot slot wordt er nagegaan of er ook een administratieve efficiëntiewinst is. Medewerkers moeten immers de kortingssystemen niet meer controleren.

Eerste activiteit is de lezing over Martin Scorcese op 5 oktober met prijssetting 10/9/8/7/6 euro. 8 euro is suggestieprijs en 3 euro is VT korting.