Boekrakelaan/Kauwbosstraat worden stukje natuur

Gepubliceerd op dinsdag 18 februari 2020 16.13 u.
Op 2 maart wordt op de grens tussen Genk en Zonhoven de Kauwbosstraat en een stuk van de Boekrakelaan afgesloten.

Dat zijn beide gemeentes overeengekomen met de Vlaamse Landmaatschappij. De weg ligt in waardevol natuurgebied en blijkt een gegeerde sluipweg tussen Genk en Kiewit. Met de proefafsluiting en extra verkeerstellingen willen Zonhoven en Genk nagaan welke impact de afsluiting heeft op de omliggende straten. Na een positieve evaluatie kan de straat onthard worden. De fietsverbinding door het gebied blijft uiteraard behouden.

Ontharding ten voordele van de natuur

De ontharding van beide straten kadert in een landinrichtingsplan (LIP). Met dat plan wil de Vlaamse Landmaatschappij de hele omgeving ecologisch inrichten, om zo de landschapsbeleving en natuurwaarden te verhogen. De Kauwbosstraat en de Boekrakelaan liggen tegen Bokrijk en worden beiden omzoomd door akkers en weilanden. Volgens Europese waarderingskaarten zijn de bermen één van de meest waardevolle plekken natuur in heel Vlaanderen.