Bomen in de natuur

De stad heeft heel wat natuur- en groengebieden in eigendom. Het gaat over bossen, heide en waardevolle graslanden. Om deze natuur in goede staat te houden, is het nodig dat de gebieden beheerd worden. Als je natuur niet beheert, gaat de kwaliteit achteruit: planten verdwijnen en dieren vinden er geen geschikt leefgebied meer.

Deze natuur beheren doet de stad met een eigen ploeg maar ook met externe aannemers. De uitvalsbasis van het natuurbeheer door de stad is het Heempark.

Om de bossen van de stad goed te beheren, heeft de stad een bosbeheerplan. Hierin wordt bepaald hoe bossen beheerd moeten worden: door te dunnen, exoten aan te pakken, aan te planten…

Voor de heidegebieden van de stad, is een beheerplan in opmaak (2021). Dit gaat over de gebieden Boxbergheide, Schemmersberg en Opglabbekerzavel.