BOOST

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Met het pilootproject "lokale partnerschappen" smeden we een vernieuwd partnerschap in de regio Genk, As en Zutendaal. Dit partnerschap is er om de groep jongeren die het moeilijk heeft om een job te vinden, te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en drempels die ze daarbij tegenkomen weg te werken of te overwinnen.

We kiezen bewust voor een samenwerking tussen organisaties die enerzijds inzetten op welzijn en anderzijds expertise hebben in begeleiding en ondersteuning naar werk. De partners kennen elkaar en weten hoe collega's een traject aanpakken. Het mogelijke aanbod aan begeleiding is voor iedere jongere hetzelfde en niet afhankelijk van de organisatie waar de BOOST-coach voor werkt.

Hoe werkt het?

  • Een eerste kennismaking met de trajectgezel of begeleider die de jongere het hele traject zal opvolgen en ondersteunen.
  • De jongere en de BOOST-coach beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart. 
  • De jongere bepaalt zelf de doelen én het tempo om deze te behalen. De jongere zit als het ware aan het stuur van het eigen traject.
  • De BOOST-coach legt de verbinding naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt
  • Jongeren informeren over rechten en plichten (en over de mogelijke gevolgen)

Voor wie? 

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terechtkunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben. Zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan. 

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat uit Groep Intro, Yadelim+, BLM, JAC en stad Genk.
Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 

Interesse?

Contacteer Maarten Hansen via mail: Maarten.Hansen@genk.be of via gsm: 0475 80 01 64