BPA Franse Bos: ontwikkelingen on hold

Gepubliceerd op vrijdag 20 september 2019 12.30 u.
Stad Genk zet de ingetekende wooneenheden op de site van het Bresserpark / Hof van Gan / Franse Bos ‘on hold’.

Eerder dit jaar ontving stad Genk signalen van bezorgde buurtbewoners over mogelijke nieuwe ontwikkelingen op de site van het Bresserpark / Hof van Gan / Franse Bos. Er werden daarover ook vragen gesteld op de gemeenteraad. De stad organiseerde daarom op 11 juni een infoavond, waarop beloofd werd het dossier verder te onderzoeken. Eerder deze week besliste het College van Burgemeester en Schepenen dat er eerst een gedragen totaalvisie over de mogelijke verdere ontwikkeling uitgewerkt moet worden, vooraleer er gebouwd kan worden. Tot dan staan dus alle verdere ontwikkelingen binnen artikel 11 van het BPA ‘on hold’.

 

Densiteit mogelijk te hoog

Burgemeester Wim Dries: “De geest van het huidige BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) laat een bouwvergunning voor de huidige voorliggende plannen toe. Dat BPA kwam tot stand in een periode waarin het bestuur in de context van een groeiende woonmarkt een voldoende kwalitatief woonaanbod wilde realiseren op een locatie dichtbij het centrum. De minimale dichtheid zoals beschreven in het BPA is vandaag al overschreden. Ook wij volgen de idee dat als de site zich volgens de huidige woondichtheid verder blijft ontwikkelen met nieuwe woonblokken (zie plan als bijlage), we komen tot een densiteit die mogelijk te hoog is om wonen in het groen te blijven garanderen.”

 

Participatie buurt

 

De stad stelt dit jaar nog een bureau aan om een geactualiseerde stedenbouwkundige visie te maken. “Het spreekt voor zich dat we die visie via een participatieproject met de buurtbewoners willen realiseren”, aldus Wim Dries.

 

Ruimte voor bijkomende woningen

 

Wim Dries: “We blijven evenwel van mening dat er in dit projectgebied voldoende ruimte is voor bijkomende woningen. Maar in welke vorm, hoeveel en waar die dan zouden komen, zal blijken uit de studie. Voor de zomer van 2020 kunnen we dan de resultaten van deze studie in een eventueel juridisch kader gieten. En tot dan zullen wij dus geen bouwvergunningen afleveren voor de vijf nog niet ontwikkelde en in het BPA ingetekende wooneenheden.”