Buitenschoolse kinderopvang start met nieuw systeem

Gepubliceerd op maandag 3 september 2018 16.22 u.
De start van het nieuwe schooljaar gaat gepaard met een nieuw systeem voor buitenschoolse kinderopvang. Lees hier hoe het werkt.

Op maandag 3 september 2018 is het nieuwe schooljaar gestart voor duizenden Genkse kinderen en jongeren. Uit cijfers blijkt dat meer en meer gezinnen tijdens het schooljaar gebruik maken van opvang voor en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens de schoolvakanties. Daarom werken de stad en de scholen samen met andere organisaties aan méér en nog betere opvang. De aanpak met centrale opvang voor meerdere scholen op één plek is nieuw en daarom voor veel gezinnen nog wennen. Lees hier hoe het werkt.

KORT & LANG

De kortdurende opvang (minder dan één uur na schooltijd) is zoals vroeger in de school zelf.
Voor de opvang langer dan één uur na school werken verschillende scholen, opvang- en vrijetijdsorganisaties samen om de opvang aan te bieden op één centrale plek in de buurt. Kinderen worden direct voor of na school, afhankelijk van de locatie, met bus, fiets of te voet naar de school / opvanglocatie gebracht.

(Lees verder onder het filmpje)

WAAR WERKT HET AL ZO?

Vorig schooljaar werkte het al zo in Genk-Noord en Genk-Oost. Sinds april van dit jaar stapte ook Genk-West in. Voor Genk-Noord is dat op twee locaties van kinderopvang Familia, namelijk Pardoes in de Halmstraat en Pardotje in de Lucien Londotstraat. Voor Genk-Oost organiseert De Apenstaart de opvang op de Reindpadstraat en in Genk-West is er sinds kort
opvang Parboem in de Plaggenstraat. Deze drie gebieden samen zijn goed voor meer dan de helft van de Genkse kinderen. Bokrijk, Genk-centrum en Genk-Zuid stappen nog niet in. In overleg met de scholen en de ouders gaat de stad de toekomst van de buitenschoolse
kinderopvang daar voorbereiden.

MEER (DAN) OPVANG

De groeiende nood aan opvang was een belangrijke reden om dit nieuwe systeem uit te werken. Een belangrijk voordeel is dan ook méér opvang met ruimere openingsuren én meer vakantieopvang. Elke opvang draagt veel zorg voor kwaliteit, met enthousiaste, professionele begeleiders. Een bijkomend voordeel is dat elk kind dat in de centrale opvang
verblijft, ook een leuke hobby kan kiezen. Sport, tekenen, muziekles,… Elk kind kan tijdens de opvang ontdekken wat het leuk vindt en waar het talent voor heeft dankzij de samenwerking met onder meer de GA voor Kunst, SportinGenk en andere vrijetijdsorganisaties.

www.genk.be/kinderopvang