Buurtpreventie: hou jij een oogje in het zeil?

Gepubliceerd op maandag 23 september 2019 11.42 u.
Genk telt op dit moment 26 buurtpreventienetwerken en dat aantal mag omhoog vindt het Veiligheidshuis. Ze zoeken nieuwe coördinatoren. Karolien en Chris stapten vorig jaar al in een buurtpreventienetwerk. Lees hier wat hun bevindingen zijn.

Een buurtpreventienetwerk bestaat uit bewoners uit dezelfde buurt. Ze signaleren verdachte situaties via een WhatsApp-groep. Uiteraard moet je bij gevaar altijd eerst het noodnummer 101 bellen. Maar daarnaast is het nuttig om buren te informeren over verdachte situaties zoals inbraak of vernieling via een WhatsApp-groep. Daarom zoekt het Veiligheidshuis nieuwe coördinatoren.

Chris en Karolien hebben in 2018 een WhatsApp-groep opgericht voor de buurt. Wat zijn hun bevindingen na 1 jaar? 
Hoe zijn jullie hiermee gestart 2 jaar geleden?

Karolien: “We hadden al een groepsapp in de Elsenhoutstraat om feestelijkheden en andere dingen aan te kondigen. Ik kom veel in Nederland en daar zijn buurtpreventienetwerken al jaren een vaste waarde. En zo is de bal ook bij ons aan het rollen gegaan. Ik contacteerde de stad en ze vonden dit een goed idee om dit concept uit te rollen over de hele stad.”

Hoeveel leden zitten telt jullie netwerk?

Karolien: “We zijn vandaag met 61 mensen in onze groep. Het is een rustige groep en dat is ook de bedoeling. Maar regelmatig zijn er toch berichten van een ongeruste buren. Wie iets verdacht ziet, wil dat toch graag delen. Bij ons waren bijvoorbeeld meldingen over een verdacht iemand die foto’s van huizen aan het maken, een alarm dat afgaat. Dat soort dingen dus.”

Moet je als coördinator veel ingrijpen?

Karolien: “Je moet natuurlijk over de discipline waken in de groep. Het is niet de bedoeling om een loslopend hondje te melden of Nieuwjaarswensen te delen. Daar zijn andere kanalen voor. Het is fijn om te weten dat het Veiligheidshuis meekijkt en de coördinator helpt waar nodig.”

Voelen jullie je nu veiliger dan daarvoor?

Karolien: “We merken wel dat inbraken of pogingen tot echt minder geworden zijn. Zijn het de borden die afschrikken of is het omdat we allemaal beter voor elkaar zorgen? Wie zal het zeggen? Maar het geef alleszins een goed gevoel en meer interactie met de buurt. Positief dus.”

Interesse, of wil je weten of er al een buurtpreventie in jouw buurt aanwezig is? Contacteer het Veiligheidshuis of lees hier meer