Cijfers 2019 van Sociaal Welzijn

Onder andere volgende aanvragen werden behandeld in het Sociaal Huis:

Aantal personen dat gratis taxicheques ontving: 196


Aantal pensioenaanvragen: 185


Aantal aanvragen personen met een handicap: 348


Aantal aanvragen stedelijke tussenkomst nutsvoorzieningen: 2376


Aantal rollen gratis huisvuilzakken: 2403


Aantal dossiers verwarmingstoelage: 539


Aantal aanvragen mantelzorgtoelage: 266


Totaal aantal bezoekers Sociaal Huis: 11.232

 
Gezinswerking:

Totaal uitgekeerd bedrag aan geboortepremies voorjaar: 11.600 euro


Totaal uitgekeerd bedrag aan geboortepremies najaar: 10.405 euro


Totaal uitgekeerd bedrag aan geboortepremies 2019: 22.005 euro


Totaal uitgekeerd bedrag aan de instellingen ten dienste van gezinnen: 13.969 euro


Totaal uitgekeerd bedrag aan sociale acties: 5.350,24 euro

Deelnemers ‘Inleefweek armoede’: 21

 

Handicap

Totaal uitgekeerd bedrag winnaars toegankelijkheidsprijs: 1250 euro 


Seniorenwerking:

Subsidieaanvragen van seniorenbonden: 28


Totaal bedrag dat daarbij werd verdeeld: 31.887,80 euro


Senioren die deelnamen aan de verkeerslessen: 21


Horizons die werden gedrukt: 65.500


Deelnemers aan het foto- en poëzieproject ‘Wintersymfonie en zomerkriebels’: 46

Deelnemers aan de EHBO-reeksen voor medioren en senioren: 81

Deelnemers medioren- en seniorenconsulent: 41

Deelnemers denkvoormiddag meerjarenbeleidsplan: 73

 

Feesten voor senioren:
Senioren die genoten van een spetterend seniorencarnaval, een organisatie van de Staten-Generaal der Genker carnavalsverenigingen i.s.m. de Dienst Sociaal Welzijn en de dienstencentra: 595


Deelnemers aan de dag van de 60-jarigen: 108


Deelnemers aan de seniorenswing: 240

Aantal personen die Jinglebellrock bezochten: 299

Aantal deelnemers uitstap Turnhout: 250

Deelnemers theatervoorstelling Fried Ringoot: 210

 

Deelnemers aan activiteiten tijdens de feestmaand:

Deelnemers ‘Mei ’68 Congratulations’: 480

Deelnemers Infoavond ‘Investeren in een energiezuinig appartement: zin of onzin’: 40

Deelnemers bezoek aan kringwinkel Reset: 36

Deelnemers busrit door Genk: 60

Deelnemers fietstocht door Genk: 65

Toeschouwers ‘Samen zingen met de Heivinken’: 101

Deelnemers bezoek aan LaBiomista: 51

Deelnemers vertelavond ‘Mèt goesting lèève’: 110

Deelnemers natuurwandeling door de Maten: 63

Toeschouwers muzikale vertelvoorstelling ‘Met de poten in de poldergrond’: 21

Deelnemers ‘Wafels bakken op 8 verschillende manieren’: 34

Deelnemers ‘Lezing over oogziekten bij ouderen’: 125

Feestnamiddag voor medioren en senioren: 289

Deelnemers officiële opening foto- en poëzietentoonstelling ‘Wintersymfonie en zomerkriebels’: 71

 

Voorbereiding dossiers jubilarissen:

Aantal platina bruiloften (70 jaar getrouwd): 1

Aantal briljanten bruiloften (65 jaar getrouwd): 29


Aantal diamanten bruiloften (60 jaar getrouwd): 94


Aantal gouden bruiloften (50 jaar getrouwd): 173


Aantal mensen die werden gevierd voor hun 100ste verjaardag: 2

Aantal mensen die werden gevierd voor hun 101ste verjaardag: 1

Aantal mensen die werden gevierd voor hun 102de verjaardag: 2

 

Nieuwsbrief en sociale media

Aantal abonnees die deze nieuwsbrief ontvingen: 442

Totaal aantal verstuurde nieuwsbrieven in 2019: 4970

Volgers facebook (januari 2020): 520

 
Infomomenten Sociaal Huis:

Aantal infosessies Koffer vol voordelen: 10

Totaal aantal deelnemers aan die sessies: 180

 

Gezondheid:

Deelnemers nieuwjaarsontmoeting gezondheidswandelaars: 70

Deelnemers Langste Veggietafel: 450

Subsidies nieuwe AED-toestellen: 4

Subsidies onderhoud AED-toestellen: 2