Publicatie Collecthor prospectus

Thor Park heeft de ambitie om samen met verschillende partners een 5de generatie thermisch netwerk (werknaam CollecThor) te ontwikkelen om futureproof gebouwen duurzaam te kunnen verwarmen en koelen via ondiepe geothermie, en tevens maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen. Via een modulair concept wordt een groeiend systeem gebouwd dat ook gebruikt zal worden als onderzoeksinfrastructuur. Via deze oproep (zie bijhorend prospectus voor meer informatie) wordt een warmteleverancier gezocht die kan aansluiten op het warmtenet dat Fluvius op Thor Park voorziet aan te leggen passend in de beheersoverdracht die stad Genk aan Fluvius heeft toegekend op het vlak van het ontwikkelen, aanleggen en de exploitatie van warmtenetten.

In rubriek 5.3.1 van het prospectus is beschreven hoe de kandidatuurstelling tegen vrijdag 2 september kan ingediend worden en op welke wijze dan de selectie en onderhandelingen verder zullen verlopen.

Download prospectus

Documenten

Terug naar overzicht