Computerspel of kienavond organiseren

Verenigingen die een computerspel willen organiseren, hebben hiervoor een vergunning nodig.

Voor wie?

  • Jeugdverenigingen
  • Sportverenigingen
  • Socio-culturele verenigingen
  • Organisaties die zich inzetten voor goede doelen, doelen van algemeen nut, ...

Voorwaarden

  • De volledige opbrengst is, na aftrek van de kosten, bestemd voor het vooropgestelde doel.
  • Het globaal bedrag van de prijzen bedraagt maximum 1/4 van de waarde van de uitgegeven biljetten.
  • Er mogen geen geldprijzen (of onmiddellijk in geld omkeerbare prijzen) worden toegekend.
  • Binnen één maand legt de organisatie een opgave van kosten en uitgaven voor, samen met bijhorende verantwoordingsstukken.
  • Een vereniging mag één computerspel per jaar organiseren.
  • Publiciteit wordt enkel binnen Genk gevoerd, en vermeldt dag en tijdstip van de activiteit, de prijs van de deelname, de bestemming van de opbrengst en de datum van de goedkeuring door het schepencollege. De publiciteit mag geen melding maken van de te winnen prijzen.

Procedure

Download het formulier onderaan deze pagina, en bezorg het ingevuld en ondertekend aan de Stad Genk - Secretariaat. Dat kan ook per e-mail naar secretariaat@genk.be.

Regelgeving

Onderaan deze pagina kan je het volledige reglement downloaden.