Smart city en camerabeleid in Genk

Genk nam de universiteit van Gent onder de arm om een studie uit te voeren in het kader van Smart City en camerabeleid.

Naar een doordachte en gedragen visie


Genk nam de universiteit van Gent onder de arm om een studie uit te voeren in het kader van Smart City en camerabeleid. Deze studie brengt in kaart welke de bouwstenen zijn voor een goed camerabeleid en verkent de mogelijkheden ervan binnen het bredere kader van Smart City.  De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op een literatuurstudie, een vergelijkende analyse van camerabeleid in verschillende steden en de resultaten uit interviews met een 50-tal Genkse stakeholders. Er vond ook een focusgroep plaats met burgers uit het verenigingsleven.  Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen over een doordacht camerabeleid op maat van Genk, mogelijke linken met Smart City en hoe dit organisatorisch in te bedden.

Lees de volledige studie.