Controleactie bij Genkse bel- en telecomwinkels: 173 producten in beslag genomen en vernietigd

Gepubliceerd op vrijdag 24 november 2023 16.02 u.
Persbericht van 24 november 2023

Stad Genk heeft woensdag controles uitgevoerd op 5 bel- en telecomwinkels. In elke uitbating werden diverse inbreuken vastgesteld en werden er producten in beslag genomen. Met de actie wilt het stadsbestuur malafide praktijken binnen de sector aanpakken en oneerlijke economische concurrentie tegengaan.

De geco√∂rdineerde flexcontrole op de bel- en telecomsector kwam er na signalen van namaakproducten, en bijgevolg oneerlijke economische uitbating. “Al sinds 2012 voeren we bestuurlijke acties op kwetsbare sectoren”, aldus burgemeester Wim Dries. “De bel- en telecomsector wordt al een tijd opgevolgd omwille van signalen van het aanbieden van o.a. namaakproducten.”

Het multidisciplinaire controleteam dat de actie uitvoerde, bestond naast de stedelijke afdeling Veiligheid uit controleurs van de Sociale Inspectiediensten, Economische Inspectiediensten, FOD Financiën en het BIPT. De lokale politiezone CARMA en het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg (ARIEC Limburg) - dat lokale besturen en politie ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit - begeleidden de controleactie.

“Wij zien er sterk op toe dat binnen kwetsbare sectoren alle wettelijke normen en voorschriften worden nageleefd”, legt burgemeester Wim Dries uit. “Anders dreigt oneerlijke concurrentie in de sector en dat is nefast voor al de uitbatingen die wel in regel zijn. Dankzij een bijzonder goede samenwerking met de diverse diensten kon er in dit geval kordaat worden opgetreden. Zo zorgen we voor een veiligere stad en een sterkere lokale economie”.

Tijdens de actie zijn er in totaal een 25-tal inbreuken vastgesteld, voornamelijk inzake de sociale, economische en fiscale wetgeving. Daarnaast bood men namaak- en non-normconforme producten aan. “Deze producten, in totaal 173 producten waaronder namaakproducten van het merk Apple en niet-conforme e-sigaretten, werden onmiddellijk meegenomen en zullen vernietigd worden,” besluit burgemeester Wim Dries. “Deze flexacties maken duidelijk dat er nood is aan inspanningen om de sector te ondersteunen. We stellen een duidelijk signaal naar malafide ondernemingen en pakken de kwetsbaarheid van deze sector aan.”

Flexactie? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de stad.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.