Controleactie bij Genkse handcarwashes 2 uitbaters zonder vergunning moeten deuren sluiten

Gepubliceerd op maandag 21 februari 2022 15.37 u.
Persbericht van 21 februari 2022

Stad Genk heeft vandaag controles uitgevoerd op 3 handcarwashes, waarvan 2 niet in orde zijn met het stedelijk uitbatingsreglement en de openbare orde verstoren. Zij moeten onmiddellijk de deuren sluiten. In totaal werden er een 5-tal inbreuken vastgesteld. Met de actie wilt het stadsbestuur malafide praktijken binnen de sector aanpakken.

De gecoördineerde flexcontrole van 19 februari komt er ongeveer 1 jaar na een grote provinciale actie waarvoor stad Genk het initiatief nam. De controle vond toen simultaan plaats bij 13 handcarwashes in Sint-Truiden, Houthalen-Helchteren, Hasselt en Genk, en leverde 20 inbreuken op waaronder twee aanhoudingen.

De nieuwe controleactie van vandaag - ditmaal enkel in Genk - kadert in het Genkse uitbatingsreglement op de handcarwashes dat sinds 1 juli 2021 van toepassing is. “Al sinds 2012 merken we dat de sector van de handcarwashes enorm kwetsbaar is”, aldus burgemeester Wim Dries. “Bepaalde handcarwashes zorgen voor overlast en hun activiteiten leggen druk op de leefomgeving. Controles in het verleden leidden tot veroordelingen onder andere inzake mensenhandel, arbeidsuitbuiting en bestuurlijke sluitingen. Daarom onderwerpen we de sector structureel aan bestuurlijke controles en hebben we vorig jaar een uitbatingsreglement uitgevaardigd dat onder andere voorwaarden oplegt omtrent de bedrijfsruimte, de parkeerplaatsen, de interne circulatieruimte, ... We raden in het reglement ook aan om voorafgaand een administratief onderzoek te laten uitvoeren, waarbij bijvoorbeeld ook de brandveiligheid en het fiscaal-rechterlijke luik onder de loep worden genomen. Daarnaast laat het reglement toe om de handcarwashsector continu te monitoren.”

Geen uitbatingsvergunning

Het multidisciplinaire controleteam dat vandaag de actie uitvoerde, bestaat naast de stedelijke coördinator, vaststeller en bouwtoezichter uit controleurs van de Sociale Inspectiediensten. De lokale politiezone CARMA en het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg (ARIEC Limburg) - dat lokale besturen en politie ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit - begeleidden de controleactie.

“Wij zien er sterk op toe dat de handcarwashes alle wettelijke normen en voorschriften naleven”, legt schepen van Economie Toon Vandeurzen uit. “Anders dreigt oneerlijke concurrentie in de sector en dat is nefast voor al de carwashes die wel in regel zijn. Dat controle nodig is, blijkt uit het feit dat de stadsdiensten geen enkele aanvraag ontvingen voor een uitbatingsvergunning. Nochtans was er voor de sector, zowel voor de nieuwe als voor de al gevestigde carwashes, een overgangsperiode voorzien om alles in orde te brengen. Door kordaat op te treden zorgen we voor een veiligere stad, maar ook voor een sterkere lokale economie.”

Ter plekke gesloten

Tijdens de actie vandaag zijn er in totaal een 5-tal inbreuken vastgesteld, voornamelijk omtrent de vergunningsvoorwaarde, arbeidswetgeving en de ruimtelijke orde. Daarnaast bleken 2 carwashes niet te beschikken over de juiste uitbatingsvergunning en zijn ze onmiddellijk en ter plaatse gesloten. De processen-verbaal gaan naar het parket Limburg en het Arbeidsauditoriaat. Burgemeester Wim Dries: “Deze flexacties maken duidelijk dat er nood is aan inspanningen om de handcarwashsector te ondersteunen. We stellen een duidelijk signaal naar malafide ondernemingen en pakken de kwetsbaarheid van deze sector aan.”

Flexactie ? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de stad.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.