Coördinator gemeenschapswachten

Stad Genk investeert in een veilige leefbare stad. Vanuit de afdeling Veiligheid werken we integraal en geïntegreerd, over de veiligheidsketen heen. We hebben als doel de psychosociale en criminogene risico's te beperken, het veiligheidsgevoel te versterken, de levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren en te zorgen voor een aangename leefomgeving.

Het team van gemeenschapswachten speelt hierin een belangrijke rol. In het kader van de wet van 15 mei 2007 handelen de gemeenschapswachten met als doel het veiligheidsgevoel van de burgers te vergroten en openbare overlast en criminaliteit te voorkomen. Ze zijn een aanspreekpunt voor de burgers en bezoekers. Maar nemen ook een belangrijke signaalfunctie op. Vanuit een verbindende houding spreken ze mensen aan op negatief gedrag. Ze stellen interne diensten op de hoogte over schade aan het openbaar domein of zorgwekkende woon-, werk- en/of leefomstandigheden.

DE UITDAGING

De belangrijkste taak van de coördinator is het dagelijkse beheer van een team van 20 gemeenschapswachten. Hij of zij de schakel tussen de gemeenschapswachten, de afdeling Veiligheid en de organisatie. De coördinator waakt over het goede beheer en de goede uitvoering van de taken van de gemeenschapswachten. Hij/zij is verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van het werk van de medewerkers en zorgt ervoor dat de doelstellingen worden vertaald in concrete acties. Hij/zij is regelmatig aanwezig op het terrein, en vertegenwoordigt evenzeer de gemeenschapswachten intern en op bovenlokale initiatieven.

DE OPDRACHT

 • Het stedelijke veiligheidsbeleid uitvoeren via de gemeenschapswachten;
 • De administratieve aspecten van de dienst beheren en controleren (uurrooster, planning op het terrein, bestelling van materialen en uniformen, enz.);
 • Signalen van op het terrein doorgeven binnen de afdeling Veiligheid en constructieve voorstellen formuleren;
 • Contacten met interne diensten en partners onderhouden;
 • Personeel gerelateerde aspecten beheren (opleiding, controles, verlof, oplossing van conflicten, enz.);
 • Informatiedoorstroming organiseren via teamvergadering, …;

PROFIEL

 • Je bent een krak in communiceren, flexibel en proactief werken zit in je DNA!
 • Je kan probleemoplossend dneken
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, PowerPoint) en surft vlot op het internet.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma of gelijkwaardig
 • Leidinggevende ervaring is een grote troef

ONS AANBOD

 • Een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 2826,68 en 3472,07 EUR aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.
 • Een contract van bepaalde duur, met kans op vaste aanstelling (indien geslaagd voor examen)
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
Hoe solliciteren?
Indien je geïnteresseerd bent, kan je je ten laatste 26/08/2022 om 12.00 kandidaat stellen via https://www.jobsolutions.be/register/12422-6 Vergeet je cv, motivatiebrief en diploma niet.

Indien je weerhouden wordt op basis van je CV en motivatiebrief, word je uitgenodigd voor een mondelinge proef , de juiste datum wordt later meegedeeld.

NOG VRAGEN?

Klik op de link voor de functiebeschrijving.

Voor inhoudelijke vragen kan je vrijblijvend contact opnemen met Jasper Moermans, Afdelingshoofd dienst Veiligheid, op 089 65 32 10

Voor vragen over de procedure, kan je contact opnemen met Lore Timmermans, jobmatcher via mail op werving@genk.be