Corona Consult onderzoekt vermoedelijke COVID19-patiënten

Gepubliceerd op zondag 15 maart 2020 16.13 u.

Iedereen weet dat COVID19 genadeloos snel rond zich heen grijpt. Die dreiging werd in de streek al snel opgepikt zodat er reeds op 3/3 een Corona Crisis Team bijeenkwam met een huisartsenteam van GAOZ, de directie van Ziekenhuis Oost-Limburg, OCMW en WZC. Hier werd gepoogd de lijnen uit te tekenen van een praktisch haalbaar plan.

Het idee rond de Corona Raadpleging is ontstaan vanuit een drieledige nood.

bescherming van de huisartsen in de individuele praktijken
bescherming van de kwetsbare bevolking in de wachtzalen van de huisartsen
ontlasting van de spoed dankzij een correcte triage

In eerste instantie werd gesuggereerd Corona Raadpleging op de Huisartsenwachtpost door te laten gaan. Echter, we stootten al gauw op enkele beperkingen. Ondanks onze poging alle mensen zo goed mogelijk van besmetting te vrijwaren in ons oorspronkelijk plan, beseften we door de voortdurend veranderde inzichten in de corona epidemie en de snel explosieve achteruitgang van de toestand in Italië, dat we onszelf nog strengere maatregelen moesten opleggen dan we eerst dachten.

Amper een dag later zaten een afvaardiging van Huisartsenkring Prometheus en het ZOL in de Corona Crisiscel van burgemeester Wim Dries, die zich van het begin erg coöperatief opstelde. Het besef dat de huisartsen niet over extra capaciteiten beschikten buiten de eigen wachtzalen en de Huisartsenwachtpost deed hem kordaat in actie schieten. Er werd onmiddellijk een plan opgemaakt om een externe locatie te zoeken, met als basisvoorwaarde voldoende capaciteit en geen contaminatierisico voor de omgeving.

Ondertussen kunnen we met fierheid melden dat een volledig leegstaand gebouw terug klaargestoomd is voor ingebruikname. De stadsdiensten van stad Genk hebben een fantastische job gedaan om dit op enkele dagen ineen te boksen. De huisartsen, onder leiding van voorzitter Rob Smeets en coronateamaanvoerder Paul Heremans, werkten met een klein team artsen en ondersteunend personeel dag en nacht om de medische invulling uit te werken.

Momenteel staat er een legertje artsen uit Genk klaar, aangevuld met artsen uit de regio, waarvoor dank aan de constructieve samenwerking met burgemeesters Tom Seurs uit As, Ann Schrijvers uit Zutendaal, Marino Keulen uit Lanaken en Lode Ceyssens uit Opglabbeek, deelgemeente van Oudsbergen.

Dit team huisartsen zal maandag 16/3 van start gaan met namiddagraadplegingen op het Corona Consult. Er starten voorlopig drie artsen in de namiddagraadpleging, waarbij de nood dagelijks wordt gemonitord zodat er extra kabinetten in gebruik kunnen worden genomen bij toenemende drukte.

De artsen zullen onder volledige bescherming werken en logistiek ondersteund worden. Zij zullen patiënten onderzoeken, die na telefonische triage door de eigen huisarts worden aangemeld voor nazicht. Licht verkouden patiënten worden via de huisartsenpraktijken in quarantaine gezet, zieke patiënten worden doorgestuurd voor triage op het Corona Consult. Van hieruit wordt een inschatting gemaakt of de patiënt in quarantaine thuis kan uitzieken, al dan niet met ondersteunende medicatie, of de patiënt moet gehospitaliseerd worden. Deze zieke en “verdachte” patiënten worden door de huisarts telefonisch op spoed aangemeld, om een waterdicht triagesysteem te garanderen.