Social distancing

HOUD AFSTAND!

Richtlijnen voor 'social distancing', geldig van 10 maart tot 10 april met herziening einde maart.

Wat?

'Social distancing' betekent zoveel als afstand houden, om het contact tussen (eventueel) besmette personen en gezonde, niet-besmette personen te verminderen.

Waarom?

We houden afstand om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen. 

Voor wie?

Voor iedereen, maar vooral voor mensen uit de risicogroep.

Wie symptomen van een luchtweginfectie vertoont (hoesten, keelpijn, heesheid, niezen, hoofdpijn, spierpijn of koorts) blijft thuis.

De basis blijft:

 

 1. Vermijd handen geven, zoenen en knuffelen.
 2. Hanteer een goede handhygiëne.

Welke verdere maatregelen zijn van kracht?

 In bedrijven

 1. Werk zoveel mogelijk thuis.
 2. Vergader zoveel mogelijk op afstand (Skype of teleconferentie).
 3. Stel bijeenkomsten (personeels- of bedrijfsfeesten) uit.
 4. Sta flexibel verlof toe of breid flexibele werkuren uit.
 5. Stel opleidingen in grote groepen uit.

In het onderwijs

 1. Volwassenen of externen die niet op school moeten zijn, blijven er beter weg.
 2. Stel schoolfeesten, opendeurdagen of andere evenementen met externen uit.
 3. Hou de oudercontacten telefonisch.
 4. Stel uitstappen naar woonzorgcentra of andere kwetsbare groepen uit.
 5. Eendaagse schooluitstappen kunnen doorgaan, zeker in openlucht.
 6. Annuleer meerdaagse schoolreizen naar het buitenland.

Bij risicogroepen

 1. Stel alle activiteiten die gericht zijn op senioren uit.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere risicogroepen.

Bij zorgverstrekkers

 1. Organiseer geen symposia, studiedagen en grote bijeenkomsten voor zorgverstrekkers, of woon ze niet bij.
 2. Vermijd ook kleinere bijeenkomsten van zorgpersoneel (bijv. in cafetaria’s).
 3. Stel vergaderingen uit indien niet dringend of noodzakelijk, of organiseer ze telefonisch.
 4. Werk zoveel mogelijk op afspraak.
 5. Neem maatregelen om het aantal personen in wachtkamers te verminderen.

Tijdens evenementen

 1. Adviseer risicogroepen om niet deel te nemen.
 2. Promoot en voorzie correcte handhygiëne.
 3. Vergroot de afstand tussen deelnemers zoveel mogelijk.
 4. Respecteer de grenswaarde van maximum 1.000 personen.

Op het openbaar vervoer

 1. Voorzie voldoende capaciteit (bijvoorbeeld door extra rijtuigen toe te voegen).
 2. Ga niet op cruise.