Cultuurraad

Een cultuurraad wordt opgericht in elke gemeente, zoals het decreet voorschrijft. Verenigingen kunnen, via een afvaardiging in de cultuurraad, mee het stedelijk cultuurbeleid sturen.

De belangrijkste taken van de raad situeren zich op drie vlakken:

1. Adviserende functie

De cultuurraad adviseert het stadsbestuur omtrent alle materies die met cultuur te maken hebben.

2. Ondersteunende en coördinerende functie

De raad ‘overkoepelt’ het socioculturele verenigingsleven in de stad. De raad is een soort ‘belangenorganisatie’ van de verenigingen. Samenwerkingsverbanden stimuleren, ondersteunende maatregelen zoals subsidiemogelijkheden voorstellen en vormende activiteiten organiseren zijn enkele voorbeelden van deze functie.

3. Het opzetten van een aantal activiteiten.

Het opzetten van een aantal activiteiten die de individuele verenigingen overstijgen, is een andere functie die de raad waarneemt. Zo organiseert de raad samen met de betrokken stedelijke dienst o.m. de 11-juliviering en 30/30/30.

Hoe aansluiten?

Om aan te sluiten bij de Cultuurraad moet een vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden: 

  • Een vereniging kan zowel een feitelijke vereniging zijn (minstens twee leden tellen) of een vzw (minstens drie leden tellen). 
  • De zetel van de vereniging moet zich in Genk bevinden en de werking moet zich ontplooien op het grondgebied van Genk (of een deel ervan). 
  • De vereniging moet minstens 3 bestuursvergaderingen en 4 activiteiten per jaar houden.
  • Wil je als vereniging aangesloten worden, dan kan je een Basisdocument aansluiting cultuurraad downloaden of aanvragen bij de Dienst Cultuur.

Deze gegevensfiche kan je online invullen en doormailen of per post bezorgen aan het secretariaat van de cultuurraad.

Huishoudelijk reglement

Download hieronder het huishoudelijk reglement en het organiek reglement van de cultuurraad.