Dementie? Praat erover! Stad Genk breidt hulpaanbod voor patiënten uit

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022 16.11 u.
Persbericht van 21 september 2022

Tegen 2050 wordt dementie in Noordwest-Europa één van de grootste uitdagingen van de vergrijzing. Maar ook jongdementie komt steeds vaker voor. Op de Werelddag Dementie - dit jaar rond het thema ‘Samen op Pad’ - vraagt stad Genk aandacht voor de ziekte, de patiënt en zijn of haar familie. “Iedere vorm van dementie heeft een andere aanpak nodig. Erover praten is echt nodig”, aldus schepen Sara Roncada.

Dementie, het betekent letterlijk ‘je geest verliezen’. In de praktijk gaat het om een blijvende geestelijke aftakeling. Wat vroeger werd afgedaan als een normaal ouderdomsverschijnsel, is uitgegroeid tot een maatschappelijk gegeven. Vandaag, 21 september, laten we mensen met dementie, hun familie en verzorgers wereldwijd nog eens extra weten dat ze er niet alleen voor staan.

Individuele begeleiding

In Genk kunnen ouderen met dementie of psychische problemen en hun mantelzorgers terecht bij vzw Menos; een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, het Wit-Gele Kruis, vzw CGG/LITP, de huisartsenvereniging vzw Prometheus, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZC Rekem. Sinds 2016 is er ook een Ondersteuningsgroep Jongdementie.
“Op dit moment bereiken we zo’n 40 families in Limburg via individuele begeleiding of via de Ondersteuningsgroep en het aantal leden blijft groeien”, aldus Sara Roncada, schepen van Sociaal Welzijn. “Personen met jongdementie zijn vaak fysiek nog sterk, omdat ze jonger zijn,” valt Geert Swartenbroekx, voorzitter vzw Menos, de schepen bij. “Dat zorgt ervoor dat zij moeilijker een plaatsje vinden in de klassieke hulpverlening en van het kastje naar de muur worden gestuurd. In de Ondersteuningsgroep Jongdementie delen we ervaringen en werken we samen aan de beeldvorming naar de buitenwereld toe. De bijeenkomsten en activiteiten worden begeleid door medewerkers van vzw Menos, waarbij steeds een psycholoog aanwezig is.”

Ook aandacht voor de kinderen

Verschillende kinderen en jongeren groeien op in een gezin waar mama of papa dementie heeft op jonge leeftijd, een hele uitdaging. In Genk is er daarom sinds eind vorig jaar een lotgenotengroep ‘kinderen van een ouder met jongdementie’. Schepen Roncada: “Enkele gezinnen van deze groep hebben al een hele lijdensweg doorstaan. Voor hen is een luisterend oor heel belangrijk en iets wat ze enorm misten. Het praten met lotgenoten neemt een stukje van hun zorgen weg.”

Dementievriendelijke stad

Ook via andere partners werkt Genk aan een ‘dementievriendelijke stad’. Schepen Roncada: “Samen met de LUCA School of Arts denken we na over nieuwe producten en innovatieve dienstverlening voor mensen met dementie. Dat gebeurt in het kader van het project ‘Living Labs’ op campus Portavida. We zoeken bijvoorbeeld naar oplossingen om langer thuis te kunnen blijven wonen en zo de woonzorgcentra te ontlasten. Verder werken we nauw samen met de dienstencentra, waar we praatcafés organiseren rond dementie, en vinden er geregeld lezingen plaats. Bij dementie denken we bijvoorbeeld spontaan aan geheugenverlies, maar dat is in de eerste fase niet altijd zo. Door voldoende te informeren en in dialoog te gaan, willen we misverstanden als deze uit de weg helpen.”