Denkdag behoefteonderzoek 55+'ers

Hoe het Genks medioren- en seniorenbeleid verder verbeteren? Dat was de vraag waarop het lokaal behoefteonderzoek bij 55-plussers in Genk een antwoord probeert te geven.

De leden van de Adviesraad 55+ verzamelden op 9 mei in Zaal Kempengalm om mee na te denken rond een verdere verbetering van het beleid op maat van 55-plussers. Elk lid werd gebombardeerd tot schepen voor één dag. In kleine groepjes werden telkens drie thema's besproken, wat tal van goede suggesties opleverde voor het Genkse beleid.