Denkdag meerjarenbeleidsplan personen met handicap

Op 14 mei werden de leden van de Adviesraad voor personen met een handicap uitgenodigd om na te denken over het meerjarenbeleidsplan van de stad. Ze formuleerden voorstellen voor een nog beter beleid op maat van mensen met een beperking.