Denkvoormiddag voor leden adviesraad 55+ over beleidsplan: 3 mei

Op 3 mei nodigt de Adviesraad 55+ zijn leden uit voor een denkvoormiddag rond het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de stad. Dat is een plan waarin de stad het beleid voor de volgende jaren uiteenzet. Om tot een plan te komen waar de inwoners van onze stad helemaal achter kunnen staan, worden ze uitgenodigd om mee te denken.

Uiteraard moet ook de stem van medioren en senioren luid en duidelijk in dat plan doorklinken. Daarom krijgen de deelnemers aan de denkvoormiddag een aantal stellingen voorgeschoteld over thema's die in Genk belangrijk zijn, zoals Samen stad maken en verbinden, talentontwikkeling, levenslang leren, vrijwilligerswerk, wonen, veiligheid, mobiliteit, zorg en armoede.

De visie van wie mee praat wordt als advies voorgelegd aan het nieuwe stadsbestuur.

De werkgroep medioren maakte de oefening al op 11 april. Over hun verrassende inzichten verneem je later meer.