Dierenwelzijn: Stad Genk en partners bundelen de krachten

Gepubliceerd op maandag 4 oktober 2021 11.23 u.
Persbericht van 4 oktober 2021

Stad Genk wil dierenwelzijn meer onder de aandacht brengen. In Genk zijn zowel de stadsdiensten alsook heel wat organisaties intensief bezig met en bekommerd om dieren. Om de werking van al deze actoren beter op elkaar af stemmen, wordt nu werk gemaakt van een dierenactieplan. Een actiepunt in dit plan is de samenwerking met ‘Beestig Genk’, een koepel waaronder een aantal Genkse verenigingen zich gegroepeerd hebben.

Dierenactieplan

Schepen Anniek Nagels, bevoegd voor dierenwelzijn: “De afgelopen maanden hebben we met verschillende actoren samengezeten en alle initiatieven rond dieren in kaart gebracht. Het is echt indrukwekkend als je ziet wat er allemaal op het terrein gebeurt. Van een doorgedreven horizontale werking, vertrekkende van gemeenschappelijke ambities en doelen en een vertaling in programma’s of actieplannen, was echter amper sprake. Daar brengen we nu verandering in, met ons dierenactieplan.”

Beestig Genk

Een van de belangrijke elementen in dit plan is de ondersteuning van ‘Beestig Genk’, een netwerk van verschillende Genkse dierenwelzijnsorganisaties. Schepen Anniek Nagels: “Beestig Genk haalde eerder dit jaar met een goed onderbouwd plan een burgerbudget binnen van 100.000 euro. Deze subsidie gaat Beestig Genk investeren in een pand waar de verschillende organisaties hun plek zullen vinden om van daaruit aan dierenwelzijn te werken.”

Riet Abrahams, medeoprichter Beestig Wijs: “Beestig Genk versterkt zo de kracht van al bestaande initiatieven. We brengen burgers en organisaties met een hart voor dieren en mensen samen. We bundelen onze krachten. Zo kunnen we enerzijds onze expertise delen maar anderzijds ook ons aanbod uitbreiden. Genkenaren krijgen zo één aanspreekpunt waar ze terechtkunnen met al hun vragen over dieren. We zullen ook nauw samenwerken met de Genkse dierenpolitie. In een latere fase zullen we ook een educatief aanbod rond huisdieren aanbieden.”

Beestig Genk groepeert de organisaties vzw Dierenasiel Genk, vzw Xanuul, vzw Beestig Wijs, vzw Zorgranch Stappen, Pups and Play, Kattitude, Little Chinchilla, vzw Beestig Bezig, vzw BO Hondenhotel, Sprinkel, Harley’s Hondenshop, kattencafé MAU en Blindengeleidehondenschool Genk.

Gecoördineerde aanpak

Schepen Anniek Nagels: “Huisdieren en vee moeten een goed bestaan hebben en gewonde of zieke dieren verdienen goede hulp. Maar als we het hebben over dieren, dan gaat het natuurlijk ook over de in het wild levende dieren. Ons dierenactieplan omvat dus ook het met respect bestrijden van bijvoorbeeld ratten, de sterilisatie van zwerfkatten, anticonceptie voor duiven, en nog zo veel meer. Verschillende stadsdiensten zijn op de verschillende domeinen actief. Intern zullen we nu een werknemer aanstellen die ruimte krijgt om het geheel in kaart te brengen en te co√∂rdineren, zodat we ook met meer gerichte communicatie en acties de Genkenaren kunnen bereiken.”

Infoavond

”Naast de organisaties die zich groeperen onder ‘Beestig Genk’ zijn er nog heel wat andere organisaties actief op het terrein. Ook dit zijn partners in ons geheel. Zo werken we onder meer ook samen met vzw Fire Rescue Dogs. Zij organiseren vanavond om 20 uur een infoavond in de schouwburg van het stadhuis. Op het programma staat een vraaggesprek met An Franssen (Dierenasiel Genk), Serge Jaeken (dierenpolitie Carma), Riet Abrahams (Beestig Genk) en Ellen Opdecamp (dierenarts)”, aldus nog schepen Nagels.