Dunning in bossen sportcentrum en Bretheide

Momenteel worden er bomen gekapt de bossen Sprtcentrum en Bretheide. Deze werken gebeuren op basis van het bosbeheerplan en vanuit het standpunt natuur- en bosbeheer.

Hoe gaat men te werk? Welke werken zijn voorzien?

De boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft samen met de stad bepaald welke uitgangspunten gehanteerd moeten worden voor deze dunningen. Voor de bossen Sportcentrum en Bretheide gaat het om een klassieke aanpak waarbij het bos gedund wordt om plaats te maken voor de bomen die we naar de toekomst willen laten uitgroeien. Tegelijk worden de bosranden die langs wegen, paden of gebouwen liggen aangepakt. De bomen aan de rand hebben immers de neiging naar buiten te groeien, in de richting van het licht en omdat ze daar meer plaats hebben. Deze bomen moeten echter meer concureren en kunnen op termijn ook veiligheidsrisico's geven.

De boswachter zal dan merktekens op de bomen aanbrengen. De bomen die gekapt worden, blijven staan en richtlijnen voor de uitvoerder worden op de bomen gemarkeerd.
Dan worden de bomen die gekapt worden opgemeten, geteld en geregistreerd.
Deze bomen worden openbaar verkocht aan firma's die een erkenning hebben als bosexploitant.

Waarom moeten hier bomen gekapt worden?

Om de bossen van de stad goed te beheren, gebruikt stad Genk een bosbeheerplan. In dit document staan alle maatregelen die nodig zijn om het bos goed te beheren. Daarbij zijn ecologische, economische en ecologische bepalingen belangrijk. Het beheer staat dus in functie van planten en dieren, recreanten maar ook de opbrengst bij dunningen.

Veel van de Genkse bossen bestaan uit naaldbomen zoals de grove den of Corsicaanse den. Deze bomen heeft men geplant of gezaaid voor de mijnbouw. Daarbij was het belangrijk dat de bomen dicht bij elkaar zouden staan, om snel en recht te groeien.
Nu de bomen geen nut meer hebben voor de mijnen, is het nadelig dat ze dicht bij elkaar staan en zijn onze bossen te weinig divers. Daarom worden in onze bossen bomen gekapt. Het gaat voornamelijk om naaldbomen en exoten.

Door bomen te kappen en nadien boompjes te planten van de gewenste soorten, kunnen we geleidelijk aan de bossen omvormen naar meer gemengde en diverse bossen. Dat is beter voor het bos en voor de planten en dieren in het bos.

Meer info

In januari 2021 zal een online infomoment georganiseerd worden. Binnenkort zal je hier meer info vinden.